Hea lugeja, Bioneer vajab Sinu abi, et saaksime ka edaspidi kodanikumeedia kanalina tuua lugejateni keskkonnateemalisi artikleid. Sinu annetuse eest katame portaali üldkulusid ja hoiame töös vabatahtlike toimetust. Oleme väga tänulikud ka ühe euro suuruse toetuse eest. Suurim abi on igakuisest püsiannetusest.

  • MTÜ Ökomeedia
  • 27. märts 2017

Bioneer küsib annetusi, kuna annetused aitavad meil tuua lugejateni kvaliteetsemat sisu. Bioneer vajab tegutsemiseks (kulud raamatupidamisele, serveri rent, kontorikulud, sideteenused) vähemalt 200 eurot kuus. Isegi siis, kui kogu artiklite kirjutamise, veebi üles panemise, toimetamise, pildistamise töö teevad ära vabatahtlikud, on need püsikulud vaja ikkagi katta.

Annetada saab kandes sobiva summa Ökotark MTÜ kontole SEB EE451010220249570226.

Oleme väga tänulikud, kui saate toetada! 

Bioneer.ee on 2008. aasta maist tegutsenud keskkonnaportaal, mida alates septembrist 2018 veab mittetulundusühing Ökotark. Portaali eesmärgiks on tuua Eesti inimesteni keskkonnateemalisi uudiseid ja artikleid. Seejuures on Bioneer ka kodanikumeedia kanal, valmides peamiselt vabatahtlike kaasabil.

Ökotark MTÜ koondab endas aktiivsemaid Bioneeri vabatahtlikke, kes 2018. aastal võtsid Bioneeri portaali haldamise üle. 

Täname aitajaid kogu südamest!