Kutsume sind üles peatama palmiõli tootmises ja tarnimises toimuvat keskkonna saastamist ja inimõiguste rikkumisi. Anna oma allkiri petitsioonile Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, millega nõuame, et Euroopa ettevõtted hakkaks vastutama nende tarneahelates toimuvate rikkumiste eest arenguriikides.

Küpsised on Euroopa Liidus igapäevane kaup, kuid suurem osa neist jõuab meieni inimõiguste rikkumiste ja suure keskkonnakahju hinnaga. Nõuame, et Euroopa ettevõtted hakkaks vastutama nende tarneahelates toimuvate rikkumiste eest.

Miks on see tähtis?

Küpsiste peamised koostisosad on maailma lõunapoolsetes riikides toodetud kakao, suhkur ja palmiõli. Eriti probleemne on palmiõli tarneahel, mille ettevõtted rikuvad inimõigusi ja hävitavad õlipalmide istanduste rajamisel Kagu-Aasia põlisrahvaste maid. Supply Cha!nge’i delegatsioon kohtus Indoneesias istanduste lähedal elavate talunikega ja kuulis lugusid korruptsioonist ja vägivallast.

Anna allkiri petitsioonile, millega pöördutakse Euroopa Komisjoni poole, et Euroopa Liit kehtestaks reeglid, mis panevad ettevõtted vastutama selle eest, mis kogu nende tarneahelates toimub. Et sel oleks tulemust, peavad need reeglid olema ettevõtete jaoks siduvad, mitte pelgalt soovituslikud. Nõudes häälekalt inimõiguste rikkumiste, keskkonnakahjude ja maaõiguste rikkumiste lõpetamist, anname oma panuse maailma kestlikusse arengusse.

Seda kampaaniat veavad SUPPLY CHA!NGE ja selle liikmed.

Kutsume Euroopa Liitu:

looma siduvad seadused ettevõtete jõuvõtete ärahoidmiseks kogu tarneahela ulatuses;

toetama rahvusvaheliste ettevõtete reguleerimiseks kirja pandud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid;

tagama tootjariikides keskkonnaalast õiglust.

Allkirjasta petitsioon siin!