Eelmisel nädalal alustasime Bioneeris ökomärgiste tutvustamist. Rääkisime ökomärgistest üldiselt. Seekord võtame vaatluse alla juba konkreetse märgise.

Üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme on Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label), mis rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi "roheliste" toodete tähistamiseks. Selle ökomärgi võivad saada näiteks tooted, mille valmistamise protsessis on kulutatud vähe energiat. Märki saab taotleda ka teistsugusel moel keskkonda säästvatele kaupadele.

luige märkSelle märgiga seonduvat koordineerib Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures tegutsev nõukogu. See on esimene rahvusvaheline iseseisev märgistussüsteem, mille nõukokku (Nordic Coordination Body) kuuluvad nii tarbijate, riigivõimu, ühiskondlike organisatsioonide, kaubanduse ja tööstuse, samuti ka teadlaste esindajad. Luigemärk garanteerib, et tähistatud toode vastab karmidele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele.

Praeguseks on märgistatud 6500 toodet 1100 tootjalt, s.h. pesemisvahendid, patareid, koopiapaberid, nõudepesumasinad, kirjatarbed, liimid, akud, koopiamasinaid, mööbel, jpm.

Vaata: Põhjamaade Luigemärgi koduleheküljele