17. juulil avaldas Prantsusmaa üks suurimaid ajalehti Le Monde avalduse ökotsiidi algatuse toetuseks, millele on alla kirjutanud 13 oma ala eksperti Prantsusmaal. Lisaks toetuse avaldamisele rõhutavad allakirjutanud ökotsiidi seaduse olulisust tulevaste põlvede jaoks, ning toovad välja ka lahtutamatu seose inimõiguste ja terve keskkonna vahel.

Allakirjutanud on: Dominique Bourg (filosoof), Valérie Cabanes (rahvusvaheline jurist), Philippe Desbrosses (filosoof ja agro-ökoloog), Jean Gadrey (majandusteadlane), Susan George (kirjanik), Dominique Méda (filosoof ja sotsioloog), Georges Menahem (sotsioloog ja majandusteadlane), Edgar Morin (sotsioloog ja filosoof), René Passet (majandusteadlane), Jean-Marie Pelt (bioloog), Pierre Rabhi (filosoof ja talunik), Jacques Testart (bioloog) ja Patrick Viveret (filosoof).

Lisaks sellele tõmbasid ökotsiidi algatusele tähelepanu 12. juulil Brasiiliat külastanud eurosaadikud Eva Joly (Prantsusmaa), Ulrike Lunacek (Austria) ja Catherine Grèze (Prantsusmaa), seistes kurikuulsa Belo Monte tammi ees, mille käivitamine uputaks suure ala Amazonase vihmametsast, hävitades samal ajal sealsete põliselanike elukohad ning oleks seega potentsiaalne ökotsiid. Külastusest saab rohkem lugeda siit (inglise keeles).

Euroopa kodanikualgatus "Lõpetame ökotsiid Euroopas" soovib ökotsiidi ehk ökosüsteemide ulatusliku hävitamise või kahjustamise kriminaliseerimist Euroopas. Algatusele saab oma toetus-häält anda aadressil www.endecocide.eu