Euroopa Liidu rahastatud algatus ‘Taksonoomide punane nimekiri’ käivitas oma registreerimisportaali ja kutsub üles professionaale ning harrastusteadlasi end registreeruma valdkonna eksperdiks. Eesmärk on luua Euroopa taksonoomiaekspertide andmebaas rõhuasetusega putukatundjatele.

Registreeritud andmete analüüs punase nimestiku liikide ohustatuse hindamise metoodikaga selgitab olemasolevate teadmiste suundumusi. See omakorda võimaldab teavitada poliitikakujundajaid hetkeseisust ning hinnata, kuidas tagada taksonoomia tulevik kui alus bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks Euroopas ja mujalgi.

“Eestiski on putukaliikide tundjaid jäänud järjest vähemaks, kuid meil on veel väga häid eksperte ja arvestatav harrastusteadlaste kogukond. Looduskaitses ja mujal suureneb järjest vajadus liigitundjate järgi ja on väga oluline olemasolev ekspertiis kaardistada ning hinnata selle jätkusuutlikkust nii Eestis, kui terve Euroopa kontekstis,” sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zooloogia teaduskogude juht ja entomoloog Villu Soon.

Kuigi liikide väljasuremine on pöördumatu sündmus, saab teatud taksonoomilisi teadmisi kasutada selleks, et juhtida ja suunata haridusasutuste, valitsuste ja poliitikakujundajate tähelepanu või otsuseid. Taksonoomidel, kes suudavad putukaliike tuvastada, avastada ja jälgida on otsustav roll, et tõsta teadlikkust liikide väljasuremisest. 

Taksonoomide punase nimekirja projekt kaasab Euroopa tähtsamaid ja suurimaid loodusteaduskogusid mida ühendab CETAF. Selle aasta alguses käivitatud taksonoomide punase nimekirja eesmärk on koostada kõige esimene taksonoomia ekspertide nimekiri mis tahes organismide rühmale, rõhuasetusega putukate klassile. Projekt ühendab kutselisi ja harrastusteadlasi ning uurimisasutusi ja loodusteaduslikke organisatsioone kogu Euroopast. 

Loe lähemalt siit.