Maailma suurima mineraalide tootja Hiina hiljutine otsus vähendada tooraine eksporti andis tunda ka Euroopas. Euroopa Parlamendi (EP) tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni hinnangul aitaks toorainepõuda leevendada olemasolevate materjalide ümbertöötlemine, kirjutas EP pressiteenistus.

Tooraine kohta raportit koostava energeetikakomisjoni liikme Reinhard Bütikoferi hinnangul oleks haruldaste toorainevarude kaitsmine probleemile ajutine lahendus. „Ümbertöötlemine ja toorainete tõhusam kasutamine on suund, mille peaksime võtma. See on ambitsioonika innovatsioonistrateegia juures oluline," ütles Bütikofer.

Haruldasi metalle ja mineraale kasutatakse paljudes tehnoloogiatoodetes nagu näiteks mobiiltelefonides ja hübriidautodes. Stephan Csoma Brüsselis asuvast tehnoloogiafirmast tõi näiteks, et tonnis äravisatud mobiiltelefonides leidub 300-350 grammi kulda.

Peale ümbertöötlemise on oluline küsimus koostöö tooraine-rikaste riikidega, et kaitsta varusid. "EL peab tegema tooraine-rikaste riikidega koostööd, vastasseis ei toimi," ütles Bütikofer.

Eriliseks väljakutseks on Hiina. "Kui EL ei võta kasutusele ühtset strateegiat, võib olla üllatus, kui kiiresti Hiina või teised riigid võtavad Aafrika ja Lõuna-Aafrika turud oma kontrolli alla," ütles Jan Březina, Tšehhist valitud parlamendiliige. "Meie võime nii palju kui tahame ümber töödelda, kuid probleem jääb."

Euroopa Parlamendi tööstuskomisjoni esimees Herbert Reul ütles 26. jaanuaril toimunud Euroopa toorainestrateegiat käsitlenud avalikul istungil, et tooraine on Euroopa majandusarengu keskne teema.