Keskkonnaministeerium kutsub üles esitama ettepanekuid aasta keskkonnateo valimisel. 2013. aasta Keskkonnateoks sobib tegu, millega on oluliselt panustatud Eesti elukeskkonna paremaks muutmisesse.

 

"Sel korral selgitame Eesti loodust või looduse mõistmist kõige positiivsemalt mõjutanud teo välja Internetis toimuval avalikul hääletusel. Oma eeltöö teeb žürii, kuid lõpliku tulemuse väljaselgitamisse kaasame esimest korda ka Eesti avalikkuse," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Konkursil saab osaleda kahes kategoorias:

- Aasta Keskkonnateo auhinnale saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse, -teavituse või -teadlikkuse valdkonnas ulatuslikku mõju avaldanud projektid, üritused ja kampaaniad;

- Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte auhinnale saavad kandideerida ettevõtted kolmes alakategoorias: keskkonnajuhtimise, keskkonnasõbraliku toote ja/või teenuse pakkumise ning keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutamise.

Kokku on auhinnafond ligi 40 000 eurot, millega toetame võitjate jätkusuutlikku tegevust ja loodame edaspidi veel paremaid projekte.

Kandideerimiseks tuleb saata ankeet ja kirjeldus Keskkonnaministeeriumi e-posti aadressile keskkonnategu@envir.ee või tavalise postiga aadressil Narva mnt 7a, 15172, märgusõna „Aasta Keskkonnategu 2013“. Konkursile võib kandideerida nii ise, kui ka soovitada sobivaid kandidaate. Viimasel puhul ei ole tarvis ankeeti täita.

Vajalikud ankeedid leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehelt www.envir.ee/keskkonnategu. Samuti leiab sealt lisateavet konkursi tingimuste ja eelmiste aastate võitjate kohta.

Keskkonnateo kategoorias on ankeetide esitamise viimaseks päevaks 4. detsember 2013 ja keskkonnasõbraliku ettevõtte kategoorias 10. jaanuar 2014.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja jaanuari lõpus ja Keskkonnaministeerium premeerib parimaid töid rahaliste ning mitterahaliste preemiatega koos keskkonnamärgi kasutamise õigusega.