Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel põhjanooda ehk mutnikuga kala püüdvad laevad varustatakse jälgimisseadmetega, mis parandab järelevalvet kalavarude kasutamise üle.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas ligi 6600 euroga MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projekti, millega soetatakse GPS jälgimisseadmed Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püüdvale 28 kalalaevale.

“GPS jälgimisseadmete paigaldamisega laevadele täidetakse rahvusvahelist kohustust ning paraneb kontroll kalavarude kasutamise üle Peipsi järvel ja seda eriti suure püügivõimsusega püügivahendite puhul,” kommenteeris keskkonnaminister Keit Pentus.

Jälgimisseadmete paigaldamine võimaldab Keskkonnainspektsioonil parandada järelevalvet ja seda eriti mutnikupüügi keeluajal. Samuti varustab valitsustevahelise kokkuleppe kohaselt Vene pool ka oma laevad vastavate seadmetega ning nii saavutatakse sarnane kontroll üle kogu järve. Tegemist on pilootprojektiga, kus esialgu keskendutakse vaid kõige suurema püügivõimsusega püügivahenditele ehk mutnikutele. Ühisistungitel on arutatud ka teiste kalalaevade jälgitavuse tõstmise vajadust, ent enne kui seda kokkulepet laiendatakse kogu laevastikule, on vaja analüüsida pilootprojekti tulemusi.

Eelmisel aastal lepiti Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni istungil kokku, et käesoleva aasta 1. septembriks tuleb jälgimisseadmetega varustada kõik Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüügiga tegelevad laevad, mille pardal on mutnikupüügil kasutatavad seadmed, sealhulgas veovints.