Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tänavavalgustuse renoveerimise kolmandasse ja ühtlasi ka viimasesse taotlusvooru 28 taotlust. Kokku küsitakse toetust 16,34 miljonit eurot ning projektide kogumaksumus on 23,9 miljonit eurot.

„Tänavavalgustust tahetakse uuendada üle kogu Eesti ja erinevas mahus, nii jäävad soovitud toetussummad 26 000 eurost kuni 2,7 miljoni euroni,“ kirjeldab laekunud taotlusi KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Taotlusvooru eelarve on 12,4 miljonit eurot, seega paraku kõikidele soovijatele toetust ei jagu. Hindame nüüd taotluste vastavust toetuse andmise aluseks olevale määrusele ning rahastuse saanud projektid selguvad hiljemalt 2020. aasta veebruariks,“ lisab ta.

Toetuse eesmärk on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb kaasaegsete valgustite ja juhtimistehnoloogia tõttu energia kasutamine. Taotlejaks sai olla kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist. Laekunud 28 projekti peale kokku soovitakse uuendada 14 808 tänavavalgustuspunkti.

Esimesest ja teisest taotlusvoorust said toetust kokku 54 projekti kogusummas üle 30 miljoni euro. Seni rahastatud projektide tulemusena uuendatakse Eestis 27 000 valgustuspunkti ning nii hoitakse aastas elektrienergiat kokku enam kui 10,7 GWh. Tänaseks saavad renoveeritud tänavavalgustust kasutada näiteks Keila ja Saue valla, Haabneeme aleviku ning Maardu Kallavere piirkonna elanikud.

Toetust antakse meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning toetust eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.