Eesti iduettevõte ForPeeps viis läbi tarbijauuringu, millest ilmnes, et kaks kolmandikku uuringus osalenud inimestest kasutab vähemalt kahte pangaäppi ning 30% veelgi enam. Küll aga on enamik tarbijatest traditsiooniliste pangarakendustega rahulolematud

  • Ettevõtlus
  • 28. jaanuar 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Avatud pangandust on nimetatud ka finantstehnoloogia revolutsiooniks, mis avab tarbijatele ning ettevõtetele uksed, mille võti on seni olnud kindlalt traditsiooniliste pankade käes. Oma pangaandmete turvaline jagamine teistele teenusepakkujatele parema kvaliteedi saamiseks ongi avatud panganduse alustala.

Avatud panganduse teenuseid arendav ForPeeps viis läbi  tarbijauuringu millest selgus, et kuigi open banking rakendusi ei ole paljud tarbijad veel kasutama hakanud, on aga enamikud rahulolematud oma kodupanga rakenduste tasemega.

Paum tõi välja, et kõige rohkem on tarbijad rahul neopankade ehk digipankade pakutavate rakendustega ning kõige vähem traditsiooniliste suurpankade omadega, kelle puhul tõi 65% vastanutest välja puudulikku funktsionaalsust ning vähest kasutajasõbralikkust.

„Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ongi aeganõudev protsess, mille kesksel kohal on kasutajamugavus ning usaldus teenusepakkuja vastu,“ sõnas ForPeepsi tegevjuht Peep Paum, kes nentis, et alternatiivset finantsrakendust kasutatakse juhul, kui see pakub lisaväärtust.

Uuringust ilmnes, et enim igatsevad tarbijad oma pangarakenduses arvete jagamise võimalust (50% vastanutest), raha küsimise funktsiooni (45% vastanutest), PDF-arvete e-arveks tegemise võimalust (38% vastanutest), jootraha jätmise võimalust otse rakendusest (35% vastanutest) ning kiirmakse/välkmakse tegemise võimalust (15% vastanutest).

Paum tõdes, et selliste lisaväärtuste pakkumine ongi neopankade ja avatud panganduse rakenduste eeliseks. Samas nentis ta, et endiselt on tunda ka tarbijate usaldamatust avatud panganduse vastu, sest teadlikkus nii turvariskide maandamisnõuete kui teenuste kohta on madal. 

„Tegelikult on turvariskid hästi maandatud, sest Euroopa teine makseteenuste direktiiv nõuab andmete jagamiseks ka rangemat isikutuvastust ja tehnilisi nõudeid kolmandate osapoolte ligipääsuks klientide andmetele. Nii peavad open banking rakendused  nagu ForPeeps vastama kõrgeimatelele võimalikele pankade poolt aktsepteeritud ja kehtestatud turvastandartitlele,“ selgitas Paum.

„Avatud ligipääs finantsandmetele läbi API tehnoloogia on suhteliselt uus nähtus, kuid on juba käivitanud märkimisväärseid muudatusi finantsteenuse pakkujate mõtteviisis ning panganduse ökosüsteemis. Küll aga on enamik traditsioonilisi finantsasutusi uuendusmeelsematest ettevõtetest sammu võrra maas ja teadlikud tarbijad on juba teinud oma valiku kasutajasõbralikuma ja sisukama finantsrakenduse kasuks,“ sõnas Paum.