Eestis on alanud rahvuslooma valimise kampaania. Eesti Jahimeeste Selts soovib teada teie arvamust, kes oleks meie imetajatest sobivaim kandidaat Eesti rahvuslooma tiitlile.

Meie naabermaad on meist selles osas ette jõudnud ning oma rahvuslooma valiku teinud. Nii on näiteks Rootsi rahvusloomaks põder ning Soomes ja Venemaal tiitlit kandmas pruunkaru. Seetõttu teile pakutavas valikus pole neid loomi kirjeldatud. Rahvusloom peaks olema omane, tavaline, äratuntav ja armastatud liik, kellega võiks looduses kartmatult kohtuda ning kelle kaudu saaks edastada sõnumi, et kaitset ja hoidu väärivad ka tavalised, mitte ainult haruldased, liigid.

Jahimehed ja pereliikmed – käed külge rahvuslooma valima! Hääletada saab iga 24 tunni järel, Rahvuslooma saab valida Jahimeeste seltsi kodulehel.. Küsitlus kestab 23. aprillini!