Eile anti Riigikogule ja Vabariigi valitsusele üle enam kui 2000 allkirjaga pöördmine, milles nõutakse Sindi paisu likvideerimist ja Eestis hüdroenergia keskkonnvaenulikuks kuulutamist.

Riigikogus toimunud ametliku üleandmise järgsel kohtumisel sõnas keskkonnakomisjoni liige Annely Akkermann: “Sindis ja teistel lõhilaste jõgedel peab kaladele olema tagatud seadusekohane läbipääs 1. jaanuariks 2013. Paisuomanikud, kes seda aastaid tagasi välja kuulutatud tähtaega ei järgi, saavad silmitsi seisma tõsiste sanktsioonidega.”

Pöördumise algatanud keskkonnaorganisatsioonid kogusid sellele suvekuudega kokku 2090 inimese toetusallkirjad. Petitsiooni toetajate seast leiab nii hinnatud teadlasi Eesti ülikoolidest ja avaliku elu tegelasi, kalandusvaldkonna arvamusliidreid kui ka lihtsalt loodusest hoolivad inimesi. Rahvaalgatusrühma Sindi pais eestkõneleja, füüsikaõpetaja Hans Soll:

“Paljud allkirja andnud inimesed tegid seda lähtuvalt sotsiaalsest õiglustundest – kui kaua võib käputäis ärimehi peremehetseda kogu rahvale kuuluvate loodusvarade üle ja irvitada oma niiöelda “õigustatud” kasumiootusega avalikkusele näkku?! Loodame, et Riigikogu otsustava sekkumisega hakkab asi lõpuks ometi ka valitsuse tasandil liikuma.”

Pöördumine koos allkirjadega esitati ka Vabariigi valitsusele. Peaministri nimel pöördumist vastu võtma tulnud nõunik Kalev Kukk polnud siiski kursis, et hüdroenergiat ei peeta maailmas enam keskkonnasõbralikuks ja et progressiivsemad ühiskonnad lammutavad paise, mitte ei ehita uusi hüdrojaamu. Siiski lubas ta, et valitsus asjaga tegeleb.

Tapjapaisuna tuntud rajatis Pärnu jõel Sindis, mis on ainuüksi viimasel kümnel aastal nõudnud kaheksa inimelu, on ületamatuks tõkkeks kalade rännetele põhjustades igal aastal miljonitesse eurodesse ulatuva keskkonnakahju ning kaitsealuste liikide populatsioonide hääbumise.

Pöördumise algatasid rahvaalgatusrühm Sindi pais, Eesti Harrastuskalastajate Liit, Eesti Loodushoiu Keskus, SA Eesti Forell ja Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.