Maavalla koda kuulutab välja fotovõistluse “Maavalla hiied 10223”.

Kolmandat korda toimuva võistlusega soovitakse jäädvustada meie rahva looduslike pühapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi.

Hiied, üksikud pühad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud looduslikud pühapaigad kätkevad endas looduslikke ning ainelise ja vaimse elma väärtusi, mis ootavad avastamist. Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pühapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult.

Töid hinnatakse kahes jaos: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning vanemad.

Mida pildistada?

Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav. Pildil võivad olla ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, üksikud pühad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha pühapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pühapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas jm ajaloolisi tavasid järgimas. Kurvema poole pealt võib pildile püüda pühapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.

Millised peavad pildid olema?

Iga osaleja võib saata kuni kümme pilti.  Arvesse lähevad vaid digifotod, mille pikem külg on vähemalt 3000-piksline (noortel võib olla ka 2000-piksline) fotod peavad olema jpg-formaadis. Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: autorinimi_pildinimi.laiend (näiteks: KaurKüüp_Hiiekivi1.jpg).

Pildi saatmine

Pildi üleslaadimiskeskkonnas tuleb täita kõik väljad, samuti lisada pildi saamise lugu (paigast teadasaamine, selle otsimine ja pildi tegemine), samuti koha lugu või lood, millest selgub, et tegemist on pühapaigaga. Oluline on ka viide teabeallikale.

Tähtajad

Fotosid saab Maavalla koja fotolehel üles laadida lehekuu algusest porikuu lõpuni (01.05. - 31.10). Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte jõulukuu algul Tartus. Sündmuse täpse aja ja koha saab teada kooljakuu (11) algul Maavalla koja kodulehelt.

Auhinnad

Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse neis rühmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pühapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Põlva Linnavalitsus on seoses Põlva pärimusaastaga välja pannud kaks eriauhinda: parimale Põlvamaal asuvale loodusliku pühapaika kajastavale fotole ja parimale Põlvast pärit noorele fotograafile.

Mis on Maavald?

Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Seto alasid ning Põhja-Lätis asuvaid põliseid maarahva küli. Maavalla koda ühendab maarahva põlise loonausu kodasid.

Fotovõistlus toimub koostöös Tartu Ülikooli, Hiite Maja SA, Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumiga. Looduslike pühapaikade ülevaate ja muud asjakohast teavet leiab Maavalla koja pühapaikade lehelt.

Fotovõistluse lehekülg