Keskkonnaamet kutsub kõiki Põlva, Valga ja Võru maakonna üldhariduskoolide 5.-8. klasside õpilasi osalema Eesti looduse teemalises viktoriinisarjas, teatatakse Keskkonnaameti veebilehel.

Viktoriini eesmärk on äratada õpilastes huvi looduse vastu ja soodustada keskkonnaalase ajakirjanduse lugemist. Viktoriinisari koosneb kolmest voorust, iga voor kestab kolm nädalat. Küsimused leiab Keskkonnaameti kodulehelt ja neile vastamisel on abiks ajakirjade Eesti Loodus ja Loodusesõber numbrid 1995. aastast alates.

I vooru küsimustele saab vastata 14. märtsist 3. aprillini, II vooru küsimustele 4.-24. aprillini ja III vooru küsimustele 25. aprillst 15. maini. Vastata saab Keskkonnaameti kodulehel või postiaadressil Keskkonnaamet, Kolga tee 28, 67405 Otepää.

Vastamine on individuaalne. Iga vooru õigete vastuste eest saadavad punktid summeeritakse. Arvesse lähevad vaid need vastused, milles on vastaja ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õpetaja nimi, elektronposti aadress ning kontakttelefon.

Hindamine toimub kahes vanuseastmes: 5.-6. klass ja 7.-8. klass. Mõlema vanuseastme 15 parimale võistlejale on auhinnaks juunikuus toimuv 3-päevane looduslaager Karula rahvuspargis.

Viktoriinisarja ja looduslaagri läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.