Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Tallinna linn ja Viimsi vald on koos partneritega 12 Euroopa riigist ühendanud jõud, et muuta Euroopa koolides pakutav koolitoit jätkusuutlikumaks. Projekti tulemusena on koolitoit ühtaegu maitsev ja tervislik, aga ka keskkonda säästev. 

  • Toit ja aiandus
  • 6. aprill 2022
  • https://pixabay.com/photos/earth-planet-atmosphere-space-2113656/

Euroopa Liidu rahastatav SchoolFood4Change (SF4C) projekt kaasab nelja aasta jooksul üle Euroopa 3000 kooli, rohkem kui 600 000 noort ja last ning 16 kohalikku omavalitsust, nende seas ka Tallinna linna ja Viimsi valla. 

Projekt võtab fookusesse toidusüsteemi tervikuna, hõlmates jätkusuutlikkuse kriteeriumite loomist toitlustushangete korraldamiseks, tervisliku ja keskkonda säästva toitumise ja toiduvalmistamise edendamist, aga ka “kogu kooli toidukultuuri” raamistiku väljatöötamist. Selleks tuuakse kokku kõik koolitoiduga seotud asjaosalised: õpilastest, vanematest ja õpetajatest, talunikest, toitlustajatest ja kokkadest kuni säästva toiduhanke ekspertide, toitumisspetsialistide ja kohalike ettevõteteni. 

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu sõnul tähendab uudne “kogu kooli toidukultuuri” raamistik, et koolitoitu käsitletakse edaspidi toitlustusteenusest palju laiemalt. “Väga oluline on eraldi tähelepanu pöörata toidu kvaliteedile, toiduga seotud teemade õppekavasse integreerimisele, koostööle toidusüsteemi eri osapoolte vahel, muuhulgas õpilaste endi, lapsevanemate, ettevõtete ja kohalike talunikega. Selle protsessi keskmes on jätkusuutlikku ja tervislikku koolitoitu toetavad hanked,” lisas Piirsalu.  

SEI Tallinna roll SF4C projektis on muuhulgas jätkusuutliku koolitoidu mõõdikute ja keskkonnamõju metoodika väljatöötamise ning partnerriikides olukorra kaardistamise juhtimine. “Seni puudub piisavalt selge definitsioon, mida peaks jätkusuutlik koolitoit endas üldse hõlmama. Projekti lõpuks on loodetavasti nii koolidel kui ka kohalikel omavalitsustel ja koolitoitlustajatel selgem ettekujutus, kuhu suunas koolitoit peaks liikuma, et see oleks nii lastele tervislik kui samal ajal keskkonda võimalikult vähe kahjustav,” sõnas Piirsalu. 

Tallinna linna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on koolitoidu jätkusuutlikumaks muutumisel võtmeroll ka toitlustajatel: “Kindlasti on lisaks koolide enda panusele oluline igati kaasata ka toitlustajaid. Rõõm on, et mitmed uuendusmeelsed toitlustajad on juba hakanud teadvustama jätkusuutliku koolitoidu olulisust, kuid projekti käigus korraldatavad koolitused ja väljatöötatavad juhendmaterjalid kokkadele ja köögipersonalile on kahtlemata olulised, et tulevikus saaksid kõik toitlustajad pakkuda koolitoitu, mis on ühteaegu maitsev kui ka keskkonda säästev.”

Projekti käigus on plaan arendada, testida ja katsetada erinevaid innovaatilisi lahendusi linnades ning pilootkoolides üle Euroopa, sh Tallinna linnas ja Viimsi vallas.

Viimsi valla haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus toob esile, et kuna projekti tegevused kaasavad ka kooliõpilasi, siis suureneb projekti tulemusel ka laste ning noorte teadlikkus toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest keskkonnale ja tervisele. “Pöörates rohkem tähelepanu koolitoidu tervislikkusele ja jätkusuutlikkusele, panustame ka laste ja noorte tervisesse ja üldisesse heaolusse. Läbimõeldud toitumine ja tervislik toit on väga oluline komponent, et vältida tõsisemaid terviseprobleeme täiskasvanueas ja tervisega toimuv mõjutab otseselt inimeste elukvaliteeti. Eesti suur probleem on see, et eluiga on küll pikenenud, aga mitte tervelt elatud aastate hulk. Seepärast tuleb meil selle teemaga ühiskonnas tervikuna tegeleda ja muidugi on mõistlik alustada lastest ja noortest,“ lisas Bruus.