Tänasest kuni 12. novembrini toimub maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek. KSH avalik arutelu toimub 14. novembril kell 11.00 Põllumajandusministeeriumis.

KSH aruande eelnõuga saab tutvuda aadressil http://www.agri.ee/.

KSH aruande avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid Põllumajandusministeeriumile kirjalikult aadressil sirli.kalbus@agri.ee või pm@agri.ee või saates need postiga aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, 15056 Tallinn.

KSH on koostatud Eesti maaelu arengukava 2014–2020 eelnõu põhjal, millega on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee/mak2014-2020.