Tänavuse Euroopa Noortenädala eesmärgiks on koguda Eesti noorte arvamusi nende ees seisvate väljakutsete kohta järgneva kümne aasta jooksul ning edastada need uute eesmärkide seadmiseks Euroopa Komisjonile. Euroopa Noortenädal kestab 3.-8. novembrini.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peab oluliseks noorte arvamuste väljaütlemist ning ta kutsub noori, noorsootöötajaid ja otsustajaid arutlema noorte tulevikuväljavaadete üle Eestis ja Euroopas.

Novembri esimesel koolipäeval võiks iga haridusasutus koos kohalike omavalitsusjuhtidega pühendada osa päevast või koolitunnist sellele, küsida noortelt, millised on nende väljakutsed järgmise kümne aasta jooksul. Saadud tulemused tuleks edastada sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole, kes teeb kõigist aruteludest kokkuvõtted. Arutelu võib võtta igas omavalitsuses väga erineva kuju, võimalik on korraldada noorte seas kiirküsitlusi, ümarlauaarutelusi, põnevaid võistlusi, kõnekoosolekuid ja kõike muud, mis võimaldab noortel aruteluteemadel enda arvamust avaldada.

4.-6. novembril toimuvad temaatilised arutelud enamikus maakonnakeskustes ning 8. novembril Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Euroopa Noortenädala konverentsil „Noored võtavad sõna!“

Ühtlasi tunnustab haridus- ja teadusminister avatud noortekeskusi, kellest Euroopa Noortenädalaga on ühinenud ligi 50 ning kus esimesed selleteemalised arutelud on juba läbi viidud.

Euroopa Noortenädala tegevuste ja võimaluste kohta saab lisainformatsiooni veebilehelt http://euroopa.noored.ee/noortenadal2008 ning arutelude korraldamiseks saab lisamõtteid ja toetust Euroopa Noortenädala projektijuhilt aadressil gerd@noored.ee.

Gerd Tarand
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Euroopa Noortenädal 2008, projektijuht Eestis
E-mail: gerd@noored.ee
GSM: +372 5646 2734