Euroopa Komisjonile esitati ametlikult 1 502 319 allkirja, millega kutsutakse Euroopa Liitu üles keelustama lõplikult karusloomafarmid ja tehistingimustes kasvatatud loomade karusnahast tehtud toodete turuleviimine.

Aasta 2022 mais kuulutati välja Euroopa kodanikualgatus “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe”, mis kutsub Euroopa Liitu üles keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. Eestis juhib kampaaniat loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

Allkirjade kogumine lõpetati 1. märtsil, ametlikust tähtajast varem, tänu rekordiliselt kogutud allkirjadele: 1 701 892 alla kümne kuuga. Selleks, et Euroopa kodanikualgatus oleks edukas, peab kokku saama vähemalt miljon valideeritud allkirja ning vähemalt seitse riiki peab ületama oma künnise. Künnis ületati kaheksateistkümnes liikmesriigis, sh Eestis.

Kõik liikmesriigid kontrollisid oma allkirjad üle veendumaks, et iga inimene on allkirjastanud vaid korra ja kõik allkirja andnud inimesed on tuvastatavad. Tänaseks on kõik EL riigid oma allkirjad kontrollinud ja kinnitanud. Eestis koguti 6219 allkirja, millest kinnitati 93,39% ehk 5808 allkirja. Nüüd, kui allkirjad on Euroopa Komisjonile esitatud, on komisjonil kohustus kodanike soovile reageerida.