Aastatel 2007-2013 korraldas Marek Vahula kaks kampaaniat. Haigrukampaania ja Punase Tamme kampaania. Neist esimene eesmärgiks oli koguda andmeid haigrute pesitsus ja toitumispaikade kohta, teine kogus teateid punase tamme kasvukohtadest. Projektidele said nimeks vastavalt „Haigruotsija“ ja „Punase Tamme Otsijad“.

Nüüd on Marekil käsil järgmine ettevõtmine - herilaseviu (Pernis apivorus), uuringud. Kuna kõik seni temale teadaolevad viupesad on aja jooksul puude otsast alla varisenud, siis on vajalik eriti viude toitumise uurimiseks vaja teada praegu asustatud Herilaseviu pesade asukohti.

Niisiis, kallid Eestimaalased, kellel teada mõni hetkel elanikega asustatud herilaseviu pesa, andku sellest Marekule teada. Vajalikud on pesapuu asukoha täpsed koordinaadid, need võiks vastata Maa - ameti põhikaardile, samuti on head pesa leidja kontaktid.

Asustatud viupesadest on võimalik korjata väärtuslikke, määranguteks vajalikke toidujäänuseid, näiteks konnajalgu või herilaste ja kimalaste pesade jäänuseid. Uuringuga saab parandada teadmisi selle põneva linnuliigi toitumise kohta.

Leitud pesapaiga saab püsivaatluse alla võtta. Ka kõik huvitavad herilaseviu vaatlused on teretulnud! Nende puhul tuleb märkida samuti vaatluse tegemise täpne koht, aeg, biotoop ja linnu tegevus.

Herilaseviudest ootab teateid Marek Vahula aadressil: marek53@hot.ee


Loe loodusemees Marek Vahula lugusid Bioneerist!

Saa Marekiga tuttavaks!