Arengufond valis välja viis võimekat keskkondlike lahenduste eksperti, kes saadetakse koostöös Euroopa suurima kliima-alase innovatsiooni edendaja Climate-KIC’iga osalema praktikaprogrammi Pioneers into Practice.

Euroopa suurim kliima-alase innovatsiooni edendaja Climate-KIC pakub ekspertidele hariduse, ettevõtluse ja teaduse valdkonnast võimalust täiendada oma oskusi, loomaks uusi tehnoloogiaid ja teenuseid.  

Programmi raames saavad säästvast tehnoloogiast ning kliimamuutusest huvitatud eksperdid töötada ja õppida kaks kuud partnerorganisatsioonides Poolas, Hollandis, Suurbritannias, Hispaanias, Ungaris, Itaalias või Saksamaal. Stipendiumi saanud ekspertidele tasutakse nende elamiskulud ning töötasu.  

“Meil on hea meel toetada Eesti eksperte nende püüdlustes leida uuenduslikke lahendusi tänastele keskkonnaprobleemidele. Usun, et väljavalitud stipendiaadid on need inimesed, kes aitavad tulevikus luua paremat kliimapoliitikat, keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid ning tehnilisi lahendusi,” ütles Arengufondi säästva tehnoloogia projektijuht Marit Sall.

Eesti Arengufond alustas säästva tehnoloogia (cleantech) valdkonna arendamist 2014. aasta sügisel. Programmi eesmärk on tuua Eesti säästva tehnoloogia valdkonna arendajana Euroopas kaardile ning aidata rohkematel ideealgetel kasvada globaalset mõju omavateks ettevõteteks. Säästva tehnoloogia programm keskendub neljale võtmevaldkonnale: säästva tehnoloogia idufirmad, haridus, teabevahetus ning rahvusvaheline koostöö.

Lisainfo programmi kohta.