Arenenud riigid on seadnud eesmärgiks vähendada autotranspordi tähtsust inimeste liikumisel. Samas on autokeskne liikuvuse planeerimine visalt muutumas. Millised võiksid olla liikuvuse tulevikuperspektiivid Eestis ning kas pööre säästva liikuvuse suunas juba lähitulevikus on realistlik, arutatakse täna Arenguseire Keskuse veebiseminaril  „Kas 21. sajand on kohalolemise sajand?“

„Üheks liikuvuse uurijate hüpoteesiks on, et 21. sajandil toimub pööre. Senise igapäevateekondade pikenemise asemel muutub inimeste eluviis paiksemaks,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Kiiremini ja kaugemale liikumisest tähtsamaks saab teenuste kättesaadavus ja elukeskkond. Seminaril vaatlemegi, millised võiksid olla liikuvuse tulevikuperspektiivid ning kas pööre säästvama liikuvuse poole juba lähitulevikus on üldse realistlik?“

Veebiseminaril teeb OÜ Positium LBS tootejuht ja liikuvuseksert Marek Rannala ettekande „Soovmõtlemine ja tegelikkus liikuvustrendides“, kus annab ülevaate autokeskse liikuvuskorralduse ümberpööramise võimalustest.

Majandusekspert ja mõttekoja Praxis nõukogu liige Kristjan Lepiku ettekanne selgitab tuhandete globaalsete töötajate andmetele tuginedes, milliseid elukeskkondi otsivad talendid ja kapital.

Uuringufirma Kantar Emori juhtekspert Triinu Ojala tutvustab Arenguseire Keskuse tellimusel valminud Eesti inimeste liikuvusprofiile ja nende muutmise võimalusi.

Omavalitsuse nägemust liikuvusest pakub Tallinna Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. Veebiseminari modereerib Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane