Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.20 toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“.

  • Arvamused
  • 18. märts 2018
  • Foto: Artur Talvik meeleavaldusel 13.03. Kultuurikatla ees.Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Kui keskkonnaministeerium ütleb konverentsi kutses, et arengukava eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte, siis on see silmakirjalik ning valelik,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

“Täna näeme me kõik, et küsimus pole metsa kestmise jäämise soovis vaid metsatöösturite ärevuses, mille on tinginud ressursside üle kauplemine. See seab metsale tohutu surve” lisas Talvik. 

Teise olulise küsimusena vajab siiski lahendamist ministeeriumi ja ametnike sõltumatus metsapoliitikat ajades. “Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ei ole paljude keskkonnaorganisatsioonide arvates usaldusväärne juht, kuna tema tegevuses nähakse kallutatust metsatööstuse suunas. Ühiskondliku kokkuleppe eelduseks on läbirääkimiste eestvedaja erapooletus. Seetõttu peab minister hea tulemuse saavutamiseks leidma erapooletu kantsleri protsessi vedama,” lisas Talvik ning ütles, et ministeeriumi soov avalikkust kaasata on näiline ning soov saavutada ühiskondlik kokkulepe tüüpiline poliittehnoloogiline populism.

Talvik tõi välja, et enne igasuguste arengukavade algatamist on vaja sõlmida rahvuslik kokkulepe iga-aastase raiemahu suuruse kohta liigiti ning muuta metsa majandamise süsteem tervikuna selgeks, läbipaistvaks ja ausaks, kus igal metsa peremehel on oma kindel ülesanne ja õigus ning ministeeriumi ametnikud soovivad parimat metsale, mitte töösturitele. „Samuti peab leppima ka selles kokku, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pole peremees vaid Eesti metsa majandaja,“ ütles Talvik. Tema sõnul on RMK tegevuses selge huvide konflikt. 

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. “Selleks oleme koostanud Metsarahu manifesti ja ootame avalikkuse kaasa tulemist, et hoida meie elukeskkonda ja säilitada seda ka tulevastele põlvedele,” võttis kokku Talvik.

Vabaerakond kogub meeleavaldusel allkirju möödunud nädalal avalikustatud Metsarahu manifestile ning küsib sellele allkirja ka konverentsile suunduvalt Kiislerilt.

Lisaks kutsub Vabaerakond Metsarahu Manifesti toetama oma allkirjaga ka veebis www.petitsioon.ee või www.rahvaalgatus.ee lehel.

Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud konverentsil „Mets on meie tulevik“ tutvustatakse järgmise kümnendi arengukava koostamise protsessi ja ajakava ning arutatakse ühiselt metsanduse väljakutsete ning huvigruppide kaasamise üle.​