25.märtsil 2008.aastal asutati Tallinnas kodanikualgatuse korras seitsme maavarade
heaperemeheliku kasutamise eest seisva mittetulundusühingu poolt
üle-eestiline katusorganisatsioon  MTÜ Eesti Maavarade Ühing.

Ühingu peamisteks eesmärkideks on Eesti maavarade säästliku kasutamise eest hea seismine ning maavarade kasutamise poliitika kujundamises osalemine.

Üle-eestilist katusorganisatsiooni ajendas looma ettevõtjate ja Keskkonnaministeeriumi ühine surve uute kaevanduste avamiseks vaatamata asjaolule, et ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru jätkub Eestis vähemalt 40 aastaks, aktiivset turba tarbevaru jätkub 240 aastaks. Arvestus on tehtud 2008 aasta alguseni kinnitatud varudega ning 2007 aasta kaevandamismahtude järgi ning sealhulgas on arvestatud nii sisenõudluse rahuldamiseks kui eksporditavat maavara.

Eesti Maavarade Ühingu asutajaliikme Airi Hallik-Konnula sõnul mängivad arendajad ja ministeerium kohalike inimestega malet, andes aga nende käsutusse malendite asemel kabenupud. Just sellisena toimib hetkel piltlikult öeldes seadusandlusega ette nähtud keskkonnamõjude hindamise tegevus enne kaevandama asumist. Ühing leiab, et täna on kohalike inimeste esindatus nende elu-olu otseselt puudutavates küsimustes ebapiisav ning kavatseb astuda samme olukorra parandamiseks.

„Meie eesmärk pole olla kategooriliselt arendustegevuse vastu, ütles ühingu asutaja ja juhatuse liige Helen Kooviste, vaid seista oma kogukonna huvide eest“

Ühing asub korraldama üle-eestilist infovahetust seoses olemasolevate ja plaanitavate maavara kaevandamisaladega ning ootab liituma inimesi või organisatsioone, kes on huvitatud heaperemeheliku maavarakasutuse teemal kaasa rääkima. Samuti asub loodud ühing esindama kohaliku tasandi küsimustes riigi tasandil ja Euroopa Liidus.

Lisainformatsioon ühingu juhatuse liikmetelt Helen Kooviste 5572784 ja Ave Märjama 55522621.

MTÜ Eesti Maavarade Ühing asutajaliikmed: Lüganuse Küla Selts, Keskkonnakaitse Ühing, Pikavere Küla Selts, Seltsing Roheline Urvaste, Audevälja Arenduskeskus,  Väikesaarte Selts Vesiru, Nabala Keskkonnakaitse Ühing.


*- Aktiivvaru on maavara kogus, mida saab kohe takistusteta kasutusele võtta.