Viis suurt autorendifirmat, Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz ja Sixt, nõustusid üle vaatama oma teenuste tingimused, et tagada tarbijale parem selgus ja õiguste kaitse. Muudatuse eestvedajad on Euroopa Komisjon ja riiklikud tarbijakaitseametid.

  • Tarbimine ja tervis
  • 13. juuli 2015
  • Fotol õiglase kaubanduse banaan. CC0 Public Domain. Pixabay

„Peamiselt on tähelepanu all tingimused, mis puudutavad kindlustust ning kütusepaagi täitmise võimalusi, õiglasemat kahjukäsitlust ning hindade läbipaistvust,“ kommenteeris tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa-Tammaru.

Autorendi ettevõtted parandavad hinnakujunduse läbipaistvust veebis tehtava broneeringu korral – tarbijale peab olema kättesaadav kogu info kohustuslike tasude ja vabatahtlike lisavõimaluste kohta, teenuse tingimuste ja nõuete kohta, sealhulgas tagatisrahaga seonduv. Tarbija peab saama ka rohkem infot kindlustuse kehtivuse, tingimuste ja hinna kohta – millistel juhtudel kindlustus katab võimaliku tekitatud kahju ning millistel mitte. Selgust vajab ka auto tankimisega seonduv.

Täpsustatakse auto vastuvõtmise ja üleandmise korda, et oleks võimalik paremini välja selgitada, millised vead on tekitatud rentniku enda poolt ja millised vead olid autol juba varasemalt enne, kui tarbijalt küsitakse selle eest raha. Samuti tuleb selliseid tehnilisi vigu õiglaselt hinnata.

„Näiteks oli juhtum, kus tarbija maksis auto kättesaamisel tagatisraha 600 eurot ning tema rendiperioodi ajal tekitas keegi kolmas isik autole üliväikese kriimu, mille korrastamine maksis tegelikult alla 100 euro. Tarbijalt aga võeti selle eest kogu 600-eurone tagatisraha ning ettevõte selgitas, et nii on ju lepingus kirjas,“ selgitas Vaksmaa-Tammaru.

Teenuste tingimuste ülevaatamine on tingitud tarbijate pöördumistest Euroopa tarbija nõustamiskeskuste poole. „Autorenti puudutavate pöördumiste arv on viimase kahe aasta jooksul märgatavalt tõusnud. 2012. aastal pöörduti EL tarbija nõustamiskeskuste poole 1050 juhtumiga seoses autorendiga, 2014. aastal küündis see tervelt 1750 juhtumini,“ lisas Vaksmaa-Tammaru.

Autorendifirmade teenuste tingimused peaksid saama korrastatud 2015. aasta lõpuks.