Heategevusfondi poolt tänavu kevadel Tallinnas asutatud toidupank jagab toiduabi toimetulekupiirist allpool elavatele peredele, keda ainuüksi pealinnas on tuhandeid. Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammist saadud toetus aitab toidupangal jätkata abi osutamist ja laiendada oma tegevust ka teistesse piirkondadesse.

Heategevusfondi poolt tänavu kevadel Tallinnas asutatud toidupank jagab toiduabi toimetulekupiirist allpool elavatele peredele, keda ainuüksi pealinnas on tuhandeid. Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammist saadud toetus aitab toidupangal jätkata abi osutamist ja laiendada oma tegevust ka teistesse piirkondadesse.

Toidupank toimib vahendajana ettevõtete ja abivajajate vahel, jagades tootmisest ja müügist üle jäänud toiduaineid neile, kes seda kõige enam vajavad. Toidu jagamine käib kohalike heategevusorganisatsioonide ja sotsiaalhoolekande võrgustiku kaudu koostöös kohalike omavalitsustega. Niisugune ümberjagamine vähendab ühtlasi raiskamist toiduainetööstuses ja on end edukalt tõestanud mitmel pool maailmas.

Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi koordinaatori Katrin Enno sõnul on toidupangale eraldatud toetus üks suurematest, mille 2009. aasta suvel käivitatud kriisiprogramm on välja andnud. Majandussurutisest tuleneva vaesuse ja probleemide leevendamiseks ning haavatavate ühiskonnagruppide toetamiseks loodud erakorraline programm on aasta jooksul jaganud toetusi juba enam kui 10 miljoni krooni eest. Seni suurima summaga – üle 1,3 miljoni krooni – on toetatud narko- ja alkoholisõltlaste uuenduslikku võõrutusravi. Otsest abi pakkuvate algatuste kõrval saavad tuge ka projektid, mis aitavad hoida avatud ühiskonna põhiväärtusi kriisi ajal.

Sarnane kriisiprogramm töötab filantroop George Sorosi asutatud avatud ühiskonna toetusfondide juures veel 19 Ida- ja Kesk-Euroopa riigis.

Vaata lisa:

www.toidupank.eu

www.oef.org.ee/kriisiprogramm