III kategooria liigid on praegu veel suhteliselt tavalised, kuid ohutegurite toime jätkumisel võib nende arvukus kriitiliselt langeda.

III kategooria kaitsealuste taimeliikide hulka kuulub 5 sõnajalgtaime, 53 katteseemnetaime ja 16 sammaltaime, 10 seent ja 18 samblikuliiki. Siia kuulub 237 liiki.

Loomaliikidest kuulub III kaitsekategooriasse 45 selgrootut ja 90 selgroogset loomaliiki.

III kaitsekategooria liikide teadaolevatest ja keskkonnaregistris registreeritud elupaikadest või kasvukohtadest võetakse kaitse alla vähemalt 10%.

Eestis on kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. Kaitsealused liigid jagunevad 3 kaitsekategooriasse. I ja II kategooria liigid võtab kaitse alla Vabariigi Valitsus määrusega, III kategooria liigid aga keskkonnaminister määrusega.

III kaitsekategooria taimeliigid

III kaitsekategooria sõnajalgtaimed (Pteridophyta)

mets-vareskold

Diphasium complanatum

nõmm-vareskold

Diphasium tristachyum

harilik ungrukold

Huperzia selago

paas-kolmissõnajalg

Gymnocarpium robertianum

karukold

Lycopodium clavatum

 

III kaitsekategooria katteseemnetaimed (Angiospermae)

karulauk

Allium ursinum

veripunane koldrohi

Anthyllis coccinea

roosa merikann

Armeria maritima subsp. elongata

sile kardhein

Ceratophyllum submersum

rootsi kukits

Cornus suecica

lääne-mõõkrohi

Cladium mariscus

harilik sügislill

Colchicum autumnale

must tuhkpuu

Cotoneaster niger

karvane ristmadar

Cruciata laevipes

balti sõrmkäpp

Dactylorhiza baltica

vööthuul-sõrmkäpp

Dactylorhiza fuchsii

kahkjaspunane sõrmkäpp

Dactylorhiza incarnata

kuradi-sõrmkäpp

Dactylorhiza maculata

müürkevadik

Draba muralis

metskevadik

Draba nemoralis

tumepunane neiuvaip

Epipactis atrorubens

laialehine neiuvaip

Epipactis helleborine

soo-neiuvaip

Epipactis palustris

harilik kikkapuu

Euonymus europaea

roomav öövilge

Goodyera repens

harilik käoraamat

Gymnadenia conopsea

kaljukress

Hornungia petraea

siberi võhumõõk

Iris sibirica

rand-seahernes

Lathyrus japonicus

suur käopõll

Listera ovata

mets-kuukress

Lunaria rediviva

mets-õunapuu

Malus sylvestris

harilik porss

Myrica gale

pruunikas pesajuur

Neottia nidus-avis

väike vesikupp

Nuphar pumila

valge vesiroos

Nymphaea alba

väike vesiroos

Nymphaea candida

hall käpp

Orchis militaris

põdrajuure-soomukas

Orobanche bartlingii

suur soomukas

Orobanche elatior

ohakasoomukas

Orobanche pallidiflora

tähkjas rapuntsel

Phyteuma spicata

kahelehine käokeel

Platanthera bifolia

rohekas käokeel

Platanthera chlorantha

niitjas penikeel

Potamogeton filiformis

väike penikeel

Potamogeton pusillus

põõsasmaran

Potentilla fruticosa

aas-karukell

Pulsatilla pratensis

mets-pirnipuu

Pyrus pyraster

tui-tähtpea

Scabiosa columbaria

värvi-paskhein

Serratula tinctoria

niidu-asparhernes

Tetragonolobus maritimus

ahtalehine ängelhein

Thalictrum lucidum

alpi ristik

Trifolium alpestre

künnapuu

Ulmus laevis

püstine hiirehernes

Vicia cassubica

lood-angervars

Vincetoxicum hirundinaria

lodukannike

Viola uliginosa

 

III kaitsekategooria sammaltaimed (Bryota)

Helleri ebatähtlehik

Anastrophyllum hellerianum

 kivi-lõhiskupar

Andreaea rupestris

longus rippsammal

Antitrichia curtipendula

tõmmu pungsammal

Bryum neodamense

läikiv kurdsirbik

Hamatocaulis vernicosus

harilik valvik

Leucobryum glaucum

sulgjas õhik

Neckera pennata

Corda porella

Porella cordaeana

suurelehine porellak

Porella platyphylla

süstjas skapaania

Scapania apiculata

Lindbergi turbasammal

Sphagnum lindbergii

loigu-turbasammal

Sphagnum inundatum

viierealine turbasammal

Sphagnum quinquefarium

Wulfi turbasammal

Sphagnum wulfianum

kähar põõsassammal

Thamnobryum alopecurum

keeljas keerik

Tortula lingulata

III kaitsekaitsekategooria seeneliigid

III kaitsekategooria seened (Fungi)

sarvharik

Clavulinopsis corniculata

haavanääts

Junghuhnia pseudozilingiana

kadakatarjak

Oxyporus philadelphi

must narmik

Phellodon niger

pruunikas mütsnarmik

Bankera fuligineoalba

lilla mütsnarmik

Bankera violascens

hall hundiseenik

Boletopsis grisea

taiga-peenpoorik

Skeletocutis odora

kuld-soverbiell

Sowerbyella imperialis

hiidheinik

Tricholoma colossus

III kaitsekategooria samblikuliigid

III kaitsekategooria samblikud (Lichens)

rant-tähnsamblik

Arthonia byssacea

rant-tünnsamblik

Cyphelium inquinans

pikk lõhnasamblik

Evernia divaricata

harilik särasamblik

Fulgensia bracteata

harilik põissamblik

Lasallia pustulata

puna-näsasamblik

Lecidea erythrophaea

harilik kopsusamblik

Lobaria pulmonaria

haava tardsamblik

Leptogium saturninum

suur nööpsamblik

Megalaria grossa

harilik poorsamblik

Menegazzia terebrata

sile neersamblik

Nephroma laevigatum

harilik neersamblik

Nephroma parile

stepi-naastsamblik

Psora decipiens

niitjas rihmsamblik

Ramalina thrausta

lumi-nuisamblik

Sclerophora nivea

pisi-tinasamblik

Stereocaulon condensatum

harilik koobassamblik

Thelotrema lepadinum

kare habesamblik

Usnea scabrata

III kaitsekategooria loomaliigid

III kaitsekategooria selgrootud loomad (Invertebrata)

vasakkeermene pisitigu

Vertigo angustior

luha-pisitigu

Vertigo geyeri

väike pisitigu

Vertigo genesii

rohe-tondihobu

Aeshna viridis

valgelaup-rabakiil

Leucorrhinia albifrons

suur rabakiil

Leucorrhinia pectoralis

hännak-rabakiil

Leucorrhinia caudalis

rohe-vesihobu

Ophiogomphus cecilia

laiujur

Dytiscus latissimus

tõmmuujur

Graphoderus bilineatus

must-seenesultan

Oxyporus mannerheimii

vareskaera-aasasilmik

Coenonympha hero

teelehe-mosaiikliblikas

Euphydryas aurinia

suur-mosaiikliblikas

Euphydryas maturna

suur-kuldtiib

Lycaena dispar

sõõrsilmik

Lopinga achine

tähnik-sinitiib

Maculinea arion

tume-nõlvaöölane

Chersotis andereggii

põhja-tõmmusilmik

Erebia embla

hahkkaruslane

Phragmatobia luctifera

liivakuklane

Formica pratensis

veerekuklane

Formica nigricans

laanekuklane

Formica aquilonia

karukuklane

Formica lugubris

palukuklane

Formica polyctena

arukuklane

Formica rufa

kännukuklane

Formica truncorum

ristikukimalane

Bombus distinguendus

aedkimalane

Bombus hortorum

jaanikimalane

Bombus humilis

talukimalane

Bombus hypnorum

nõmmekimalane

Bombus jonellus

kivikimalane

Bombus lapidarius

maakimalane

Bombus lucorum

samblakimalane

Bombus muscorum

põldkimalane

Bombus pascuorum

niidukimalane

Bombus pratorum

tume kimalane

Bombus ruderarius

Schrencki kimalane

Bombus schrencki

sorokimalane

Bombus soroeensis

pikktiib-kimalane

Bombus sporadicus

urukimalane

Bombus subterraneus

metsakimalane

Bombus sylvarum

karukimalane

Bombus terrestris

hall kimalane

Bombus veteranus

 

III kaitsekategooria selgroogsed loomad (Vertebrata)

atlandi tuur

Acipenser sturio

harjus

Thymallus thymallus

hink

Cobitis taenia

võldas

Cottus gobio

vingerjas

Misgurnus fossilis

tähnikvesilik

Triturus vulgaris

harilik kärnkonn

Bufo bufo

rohukonn

Rana temporaria

rabakonn

Rana arvalis

veekonn

Rana esculenta

tiigikonn

Rana lessonae

järvekonn

Rana ridibunda

arusisalik

Lacerta vivipara

vaskuss

Anguis fragilis

nastik

Natrix natrix

rästik

Vipera berus

punakurk-kaur

Gavia stellata

väikepütt

Tachybaptus ruficollis

hallpõsk-pütt

Podiceps grisegena

valge-toonekurg

Ciconia ciconia

valgepõsk-lagle

Branta leucopsis

punakael-lagle

Branta ruficollis

ristpart

Tadorna tadorna

tõmmuvaeras

Melanitta fusca

herilaseviu

Pernis apivorus

must-harksaba

Milvus migrans;

roo-loorkull

Circus aeruginosus

välja-loorkull

Circus cyaneus

soo-loorkull

Circus pygargus

raudkull

Accipiter nisus

hiireviu

Buteo buteo

karvasjalg-viu

Buteo lagopus

tuuletallaja

Falco tinnunculus

punajalg-pistrik

Falco vespertinus

lõopistrik

Falco subbuteo

laanepüü

Bonasa bonasia

teder

Tetrao tetrix

rooruik

Rallus aquaticus

täpikhuik

Porzana porzana

rukkirääk

Crex crex

tait

Gallinula chloropus

sookurg

Grus grus

liivatüll

Charadrius hiaticula

väiketüll

Charadrius dubius

rüüt

Pluvialis apricaria

meririsla

Calidris maritima

vöötsaba-vigle

Limosa lapponica

väikekoovitaja

Numenius phaeopus

suurkoovitaja

Numenius arquata

punajalg-tilder

Tringa totanus

heletilder

Tringa nebularia

mudatilder

Tringa glareola

veetallaja

Phalaropus lobatus

jõgitiir

Sterna hirundo

randtiir

Sterna paradisaea

väiketiir

Sterna albifrons

mustviires

Chlidonias niger

õõnetuvi

Columba oenas

lumekakk

Nyctea scandiaca

vöötkakk

Surnia ulula

värbkakk

Glaucidium passerinum

kodukakk

Strix aluco

händkakk

Strix uralensis

öösorr

Caprimulgus europaeus

vaenukägu

Upupa epops

väänkael

Jynx torquilla

hallpea-rähn

Picus canus

musträhn

Dryocopus martius

tamme-kirjurähn

Dendrocopos medius

väike-kirjurähn

Dendrocopos minor

nõmmelõoke

Lullula arborea

kaldapääsuke

Riparia riparia

suitsupääsuke

Hirundo rustica

hänilane

Motacilla flava

kuldhänilane

Motacilla citreola

vesipapp

Cinclus cinclus

hoburästas

Turdus viscivorus

vööt-põõsalind

Sylvia nisoria

väike-kärbsenäpp

Ficedula parva

punaselg-õgija

Lanius collurio

hallõgija

Lanius excubitor

koldvint

Serinus serinus

männi-käbilind

Loxia pytyopsittacus

kasetriibik

Sicista betulina

pähklinäpp

Muscardinus avellanarius

lagrits

Eliomys quercinus

pringel

Phocoena phocoena

ahm

Gulo gulo

saarmas

Lutra lutra

hallhüljes

Halichoerus grypus

 

Kasutatud materjalid

  1. Keskkonnaministeerium "Liigikaitse"
  2. Riigi Teataja "III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine"