Jäätmeseadus ütleb, et kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise.

Pandimärgita klaaspakend pannakse taaraklaasi või segapakendi konteinerisse. Kui klaasikonteinerit ei ole, tuleb taara panna segapakendi konteinerisse

Jäätmetena tuleb eristada taaraklaasi (pudelid, purgid), lehtklaasi (aknaklaas, peeglid, lameklaas) ja kristalli. Neid ei tohi kokku segada. Klaasi saab ümber töödelda lõputu arv kordi. 

Tänapäeval on klaastaara kokkuostude asemel taaraautomaadid, kuhu viiakse pandimärgisega pakendid. Riba pandipakendil peab olema loetav, muidu aparaat seda ära ei tunne.

Loputatud klaastaaralt tuleb eemadada korgid ja foolium, sildid võivad jääda.

Lehtklaasi kogutakse jäätmejaamadesKristall tuleb visata segaolmejäätmetesse, sest nende jäätmete maht on väike ja neid eraldi ei koguta. Kristall sisaldab pliid ja ei sobi muu klaasiga kokku. 

Kindlasti ei tohi klaasikonteinerisse visata peegli-, leht- ja aknaklaasi, portselani, keraamikat, autoklaasi ning lambipirne. Rasksulavad lisandid, nt portselan, tekitavad probleeme klaasi ümbertöötamisel. 

Ladestades pakendijäätmeid prügilasse koos muude olmejäätmetega tekitatakse loodusele olulist kahju, kuna nende lagunemine ja muutumine mullaks võtab aega sadu ja mõne pakendi puhul isegi tuhandeid aastaid. Samuti on pakendatud toodete ostmisel poes nende hinnale lisatud nende käitlustasu ja teil on õigus pakendijäätmetest tasuta vabaneda. Pakendijäätmed on väärtuslikuks tooraineks erinevate toodete tootmisel ja nende taaskasutamine aitab säästa loodust.

Klaasikonteinerisse võib visata nii pandita taarat kui ka klaaspurke. Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta, piisab loputamisest. Oluline on, et pakend oleks toiduainetest vaba ja kui see peaks kuu aega pakendikogumispunktis tühjenduskorda ootama, ei tohiks see haisu levitama hakata. 

Konteinerite asukohad leiab kuhuviia.ee veebist. 


Loe Bioneerist!

Kasutatud materjalid