Klaasi taaskasutamisel ringlussevõtuna on peamiseks probleemiks klaasi erinevad värvid.

Erinevaid klaasi värve saadakse lisandite abil: kroom lisandina annab rohelist, raudoksiid lisandina pruuni ja koobalt lisandina annab sinist klaasi.

Valge, rohelise ja pruuni klaasipuru segamisel ei saa toota puhast klaasi. Kuigi rohelise klaasi tootmisel segatud klaasipurust piiranguid pole, ei toodeta rohelist klaasi nii palju, et kogu segatud klaasipuru ära kasutada.

Klaasipuru läheb ka muudesse toodetesse, nt täiteainena värvide, paberi, plasti ja kummi hulka. Klaasipuuder annab huvitava tekstuuri ning võib isegi toote omadusi muuta. Klaasi ja asfaldi segamisel saadakse eriliste omadustega teekate. Klaasasfalt sisaldab umbes 30 protsenti vanaklaasi.


Kasutatud materjalid

  • Keppart, V. "Keskkonnakaitse. Jäätmekäitlus." Kirjastus Argo
  • Keskkonnaministeerium "Klaas"
  • Vikipeedia "Klaas"