Jäätmetena tuleb eristada taaraklaasi (pudelid, purgid), lehtklaasi (aknaklaas, peeglid, lameklaas) ja kristalli. Neid ei tohi kokku segada. 

Kristall tuleb visata segaolmejäätmetesse, sest nende jäätmete maht on väike ja neid eraldi ei koguta. Kristall sisaldab pliid ja ei sobi muu klaasiga kokku. 


Kasutatud materjalid

  • Keskkonnaministeerium "Klaas"