Sõidukite kategooriate tundmine aitab mõista näiteks liiklusseadust ja viimane omakorda jäätmeseadust. 

M kategooria sõidukid

M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • M1 kategooria (sõiduauto) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.
 • M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t.
 • M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t.

M2 ja M3 kategooria sõidukite alamjaotus:

1. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale:

A klass - seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused.

B klass - sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele.

2. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale:

I klass - seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad sõitjate sagedast liikumist.

II klass - peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid sõitjaid.

III klass - ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.

N kategooria sõidukid

N kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

 • N1 kategooria (kaubik) on sõiduk, mille täismass ei ületa 3,5 t.

  N1 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:

  I klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ei ületa 1305 kg;
  II klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1305 kg, kuid ei ületa 1760 kg;
  III klass – sõiduk, mille tuletatud mass* ületab 1760 kg.
  * Tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass 75 kg ja millele on liidetud mass 100 kg.

 • N2 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t.
 • N3 kategooria (veoauto) on sõiduk, mille täismass on üle 12 t.

L kategooria sõidukid

L kategooria sõidukid on kahe või kolmerattalised mootorsõidukid, sh alltoodud nõuetele vastavad neljarattalised mootorsõidukid:

 • L1e kategooria (mopeed) on kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW.
 • L2e kategooria (mopeed) on kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW.
 • L3e kategooria (mootorratas) on ilma külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h ja/või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3.
 • L4e kategooria (mootorratas) on külghaagisega kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3.
 • L5e kategooria (kolmratas) on sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3.
 • L6e kategooria (kerge neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 350 kg ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus (mootori väntvõllilt saadav netovõimsus) ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus (valmistaja poolt määratud nimivõismus kestevkoormusel) ei ületa 4 kW. Temale rakenduvad L2e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti.
 • L7e kategooria (neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mis ei ole L6e kategooria mootorsõiduk, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 400 kg (kaubaveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kW. Selline sõiduk loetakse kolmrattaks ja temale rakenduvad L5e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti.

O kategooria sõidukid

O kategooria sõidukid on haagised:

 • O1 kategooria on haagis, mille täismass ei ületa 0,75 t.
 • O2 kategooria on haagis, mille täismass on üle 0,75 t, kuid ei ületa 3,5 t.
 • O3 kategooria on haagis, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 10 t.
 • O4 kategooria on haagis, mille täismass on üle 10 t.

Kasutatud materjalid: Maanteeamet