Kaks paika Šotimaa ja üks Põhja-Iirimaa ranniku lähedal on välja valitud võimalikeks ehitustandriteks, kuhu paigutada 60 tõusu ja mõõna jõul töötavat allveegeneraatorit, millel võimsust 60 megavatti. Toodetavast elektrist piisaks selleks, et varustada 40 000 majapidamist, teatas Uudistaja.

Generaatorite tiivikud paikneksid 10 meetrit allpool merepinda, et mitte jääda ette laevadele. Plaanide taga olev energiafirma ScottishPower kinnitab, et selline rajatis teeks nad maailma tõusu-mõõnajõujaamade turuliidriks.

Planeeringuloa taotlus kavatsetakse esitada järgmisel aastal. Ehkki ScottishPower toonitab, et mereelustikule poleks mingit ohtu, ei jaga mereelustiku kaitse organisatsioon Marine Conservation Society seda optimismi ning nõuab ranget ja igakülgset keskkonnamõjude uuringut.

Allikad: IEMA, Uudistaja