Dr Hawdeni Humaanse Teadustöö Fond (Dr. Hadwen Trust) hindab uudiseid, et rahvusvahelise tunnustuse on saanud asendada Draize katseid jänestel loomadel mittepõhinevate meetoditega. See tähendab tuhandeid päästetud jäneseid, kelle silmad puutuksid testi käigus kemikaalidega kokku. Dr Hawdeni fond rahastas varajase staadiumi teadustööd, mis andis tulemuseks ühe heakskiidetud alternatiivsetest meetoditest.
 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) nõusolek tähendab, et lõplikult on valmis juhendid lviimaks läbi katseid elusaid jäneseid kasutamata. Heaks kiideti kaks katseklaasimeetodit, millega hinnatakse silma ärrituvust, ning BCOP ja ICE meetodid, identifitseerimaks silma söövitavaid ja tugevat ärritust põhjustavaid aineid.

Kuigi Draize testi tegemist jätkatakse kergemate silmaärritajate kindlakstegemiseks, tähendab OECD otsus mitmete tuhandete jäneste päästmist kannatust ja valu põhjustavatest katsetest, mida on teaduslikult kritiseeritud halva korratavuse ja jäneste ning inimeste vahel esinevate liigierinevuste pärast. Silmaärrituvust hindavates katsetes kasutatakse  Euroopa Liidus igal aastal umbes 4500 jänest. Ülemaailmsed arvud on ilmselt märkimisväärselt suuremad.

Alternatiivkatsete heakskiitmine on kestnud üle 30 aasta. Uuringuid alustati 1980ndatel. Teaduslik nõusolek Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskuselt (ECVAM) tuli 2007. aastal ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon nõustus 2009. aastal, mis tähendab testi ülemaailmset aktsepteerimist.

"Draize silmatesti on teaduslikul ja eetilisel tasemel kritiseeritud juba aastaid," ütles Dr Hawdeni Fondi teadusdirektor dr Sebastien Farnaud. "Seega on selle asendamine usaldusväärsete ja valutute katseklaasimeetoditega vägagi teretulnud. Dr Hawdeni Fond on uhke selle üle, et meie uuringud on osa ajaloost, mis viis Draize katse asendamiseni, kuid loodame siiralt, et selle täielik asendamine saab olema tunduvalt kiirem protsess," rõhutas Farnaud.

Dr Hawdeni Fond oli üks esimesi Draize katse asendamise rahastajatest. Tulemuseni viisid 1980ndatel alustatud uuenduslik uuring Leichesteri Polütehnikumis ja BCOP-katse eelkäija, mis on nüüdseks saavutanud Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni heakskiidu. Dr Hawdeni Fond katkestas aastal 1988 loomade kudesid ja rakke kasutavate uuringute rahastamise, kuid see projekt tähistas murdepunkti rahvusvahelistes pingutustes asendada Draize test.

On ülimalt kahetsusväärne, et käesolevate meetodite rahvusvaheliseks aktsepteerimiseks on kulunud üle 30 aasta. Kuigi rahastamise ajal on tööstuse toetus alternatiividele ning järelikult ka meetodite arendamise kiirus viimastel aastatel tähelepanuväärselt paranenud, jäävad ebavajalikud viivitused seoses valideerimisprotsessidega siiski problemaatiliseks. Erialdiseisvaks mureküsimuseks on, et võrreldes alternatiivsete meetoditega suhtutakse loomkatsete andmetesse suhtutakse ikka veel kui standardisse. Kuigi jäneste silmatestide ja sarnaste loomkatsete kvaliteet on varieeruv ja kehvatasemeline, võib katsete tegelik asendamisprotsess hilineda aastaid.

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon on juhenditesse lisanud samuti mitmeid teisi 3 R-i ("refinement, reduction, replacement" - metoodika katseloomade arvukuse vähendamiseks) hulka kuuluvaid nõuandeid. Dr Hawdeni Fond jätkab edasist tegutsemist katsejuhendite arendamisel läbi katse juhendite koostamise liidu (ICAPO) ning loodab tulevikus tuua uudiseid suuremast hulgast alternatiivsetest meetoditest.