Dumpinguva​stased meetmed Hiina päikesepan​eelidele kahjustava​d päikeseenergeetika sektorit

Hiljutised kuuldused selle kohta, nagu kavatseks Euroopa Komisjon kehtestada Hiinast imporditud päiksepaneelidele keskmiselt 50-protsendilised dumpinguvastased kaitsetollid, on äärmiselt murettekitavad. Ka Eesti päikeseenergeetikaga tegelevad ettevõtted on pöördunud kirjaga majandus- ja kommunikatsiooniministri poole, paludes mitte toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut. Läbirääkimised ministeeriumiga jätkuvad.

Kaitsetollid – olenemata nende tasemest – tooksid kaasa korvamatu kahju tervele Euroopa päikeseenergeetika sektorile. Tasemed, mida hiljutised allikad on nimetanud, läheksid aga Euroopa Liidu päikeseenergeetikatööstusele ja tervele Euroopa Liidu majandusele kalliks maksma.

Sõltumatu uurimisinstituudi “Prognos” poolt läbi viidud uuringust tuleneb, et 60% tariifmäär põhjustaks Europa Liidus järgmise kolme aasta jooksul 242 000 töökoha kadumise ning 27 miljardi euro suuruse kahju.

Euroopa Komisjoni poolt 5. aprillil korraldatud kuulamisel ütlesid AFASE toetajad selgelt välja, et ruum hinnatõusuks puudub ja isegi vaid 15% kaitsetollid tooksid kaasa nõudluse 85% vähenemise päikeseenergia järele EL-s.

“Päikeseenergeetika on väga hinnatundlik valdkond. Valdkonna ettevõtted on minevikus pidanud toime tulema pidevalt vähenevate soodustariifidega. Kui hindu nüüd kaitsetollidega kunstlikult tõstetakse, jääb Euroopa päikeseenergeetika turg lihtsalt seisma, mis omakorda mõjub väga negatiivselt “rohelistele” töökohtadele,” ütleb Belgia ettevõtte Cleantec Trade juht Wouter Wermeer.

Euroopa Komisjon peaks mõistma, et suurim lisandväärtus luuakse väljaspool päikesepaneelide endi tootmist. Esialgsete dumpinguvastaste meetmete kehtestamine Hiina päikesepaneelidele ei oleks Euroopa Liidu huvides ja oleks selges vastuolus Euroopa kavaga ehitada üles roheline ja suurt lisandväärtust tootev majandus.

Üle 450 AFASE-t toetava ettevõtte soovivad seetõttu lahendust, mis ei tooks kaasa hinnatõusu ja võtaks arvesse Euroopa Liidu päikeseenergeetikaga laiemalt seotud sektorite huve.

Kui probleemile soovitakse leida lahendust läbirääkimiste kaudu, ei tohiks praegu kavandatavaid esialgseid kaitsetolle kehtestada, kuna kaitsetollid peataksid koheselt enamuse EL-s arendatavatest päikeseenergeetika projektidest. See oleks kahju, mida hilisemate läbirääkimistega korvata ei oleks võimalik.