Alates 2009. aastast on lisaks noortele võimalik ka vanematel inimestel (50+) mõnes teises Euroopa riigis vabatahtlikuna töötada.

Seda võimalust pakub EL-i täiskasvanuhariduse alane koostööprogramm Grundtvig, mis järgmisest aastast hakkab rahaliselt toetama eakate vabatahtliku teenistuse projekte (Grundtvig senior volunteering projects).

Lühidalt on need kahe asutuse vahelised kindlale temaatikale pühendatud projektid, mille tähtsamaks osaks on vastastikku saata ja vastu võtta väike grupp eakaid (50+) vabatahtlikke. Eesmärgiks on ühelt poolt pakkuda üle 50-aastastele inimestele võimalust vabatahtliku töö kaudu teises riigis ennast proovile panna ja uusi oskusi õppida, teiselt poolt toetada koostööd projektis osalevate organisatsioonide vahel aidates kaasa ka kohaliku piirkonna arengule ja kodanikuühiskonna tugevdamisele.

Sellises projektis võivad osaleda praktilised kõik asutused (aga eriti MTÜ-d, kodanikeühendused, seltsid, rahvakoolid) ning vabatahtlikeks kõik üle 50-aastased huvilised. Tööks, mida vabatahtlik välisriigis teeb, võib olla samuti igasugune nii vabatahtlikule kui vastuvõtvale asutusele vajalik ja arendav tegevus, mis ei tohi aga mingil juhul asendada palgatööd.

Kõiki, kellele osavõtt sellistest projektidest (kas siis vabatahtlikuna või projektijuhina) huvitav tundub, kutsun lähemalt uurima ja jälgima informatsiooni Hariduskoostöö keskuse kodulehelt - http://www.hkk.ee/index.php?leht=537!

Tähtaeg taotluste esitamiseks on 31.märts 2009.

19.jaanuaril 2009, korraldab Soome EL-i elukestva õppe programmi riiklik büroo CIMO Helsingis infopäeva tutvustamaks lähemalt Grundtvigi eakate vabatahtlikku teenistust ja Euroopa varasemaid kogemusi selles vallas. Et üheks seminari eesmärgiks on viia kokku võimalikud Eesti ja Soome asutused ning vabatahtlikud, kes oleksid huvitatud nimetatud projektidest, on ka Eesti osalejad seminarile lahkesti oodatud. Seminari programmi leiate samuti kodulehelt - http://www.hkk.ee/index.php?leht=246&id=197

Kui olete ise huvitatud välisvabatahtliku vastuvõtmisest/välismaale vabatahtlikuks minemisest ja otsite selleks koostööpartnerit või on Teil küsimusi nimetatud projektide kohta, andke teada e-posti aadressil - hannelore@archimedes.ee. Ka registreerimissoovid Helsingis toimuvale seminarile palun saata sellele aadressile!