17. jaanuaril allkirjastas Edinburgh esimese linnana Šotimaal ning esimese Euroopa pealinnana Plant Based Treaty initsiatiivi, mille eesmärk on vähendada loomatööstuse ja metsade raadamise käigus tekkivat kasvuhoonegaaside kogust.

Edinburghi 548 000 elaniku tarbimisharjumustest tekkinud kasvuhoonegaasidest on 12% seotud liha ja kala tarbimisega.

Sanne Org, projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu” juht Loomuses avaldas lootust, et initsiatiiviga liitumine vähendab Edinburghi kasvuhoonegaaside jalajälge tunduvalt. “Tallinnas elab 452 000 elanikku ning Tallinn on Euroopa roheline pealinn praegu, aastal 2023. Ka Tallinnal on võimalus allkirjastada Plant Based Treaty kokkulepe, et kiirendada muutumist keskkonna- ja inimesesõbralikumaks. Nii oleks võimalik veelgi enam välja teenida rohelise pealinna tiitel ning astuda konkreetne samm näitamaks, et Tallinn ei kavatse pead liiva alla peita,” julgustas Org. 

Plant Based Treaty allkirjastamisega tunnistab Edinburgh, et praegused toidusüsteemid on ühed peamised kliimakriisi põhjused ning täistaimse toitumise poole liikumine vähendab silmnähtavalt kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Samuti avaldab Edinburghi Linnavolikogu toetust sellele, et Plant Based Treaty kaasataks ülemaailmsel tasandil Pariisi kliimakokkuleppesse partnerina. Plant Based Treaty avalik toetamine ei pane Edinburghile seaduslikke kohustusi ega kanna endas riske, kuid aitab tõsta teadlikkust kliima eriolukorrast.

Toit puudutab kõiki inimesi, seetõttu on Plant Based Treaty eesmärk juhtida tähelepanu tänapäeva toidusüsteemi põhjustatud keskkonnakahjudele. Loomaliha- ja piimatooted ning ka paljud teised loomse päritoluga toidud on märkimisväärsete kasvuhoonegaaside heitkoguste, samuti reostuse, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ning maa- ja vee reostuse allikaks. 


Kokkuleppel on kolm peamist põhimõtet (lühendatud tõlge Loomuselt)

 

Loobumine - tuleb peatada probleemi süvendamine, st ei tohi ehitada uusi ega laiendada olemasolevaid tapamaju ega loomakasvatusi, sh kalakasvatusi. Peatada tuleb elusloomade eksport ja keelustada uued suured kalalaevad.

Ümbersuunamine - tuleb välja kuulutada kliimakriis ning seada toidujulgeolek fookusesse. Valitsuse toitumissoovitused tuleb uuendada nii, et need edendaks terviktoidu ja taimetoidu tarbimist. Haiglates, koolides, hooldekodudes, vanglates ja valitsusasutustes tuleb pakkuda vaid täistaimset toitu. Tervist kahjustavad tooted tuleb ära märgistada, sh vähi hoiatussilt töödeldud ja punasele lihale. Loomsed tooted tuleb maksustada. Loomatööstusele seni suunatud raha tuleb ümber suunata olemasolevate loomafarmide üleminekuks taimse toidu farmideks. Tuleb lõpetada riigipoolne muna-, piima-, liha- ja kalatoodete reklaamimine.

Taastamine - tuleb istutada põlispuuliike elupaikade taastamiseks, linnad peavad suurendama oma haljasalasid.


Üle 15 000 inimese kirjutas alla petitsioonile, mis kutsus üles Edinburghi Linnavolikogu toetama Plant Based Treaty initsiatiivi. Plant Based Treaty initsiatiivi on praeguseks allkirjastanud veel üks Ühendkuningriikide linn, kaks Ameerika Ühendriikide linna, üks Türgi linn ja neliteist linna Indias. Liikumist on toetanud enam kui 64 tuhat inimest, üle tuhande organisatsiooni ja tuhat ettevõtet. Plant Based Treaty on loodud võttes eeskujuks Fossil Fuel Treaty, mida Edinburgh toetas samuti esimese Šotimaa linnana 2022. aasta märtsis. Initsiatiivi toetab tänaseks 20 Ühendkuningriikide parlamendiliiget.


Loomus algatas Aktiivsete Kodanike Fondi toel haridusliku projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu”, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust toitumise mõjust planeedile. Projekti kohta saab lähemalt lugeda Loomuse programmi Taimsed Valikud kodulehel: taimsedvalikud.ee/kahvliga.