Aprillis alustas Mondo kolmandat korda tervisehariduse edendamise koolitusi Afganistanis. Sel korral viiakse ämmaemandate koolitused läbi Sheberghani linnas, Jawzjani provintsis, Põhja-Afganistanis. Ibn Yamin nimelisse terviseinstituuti tulevad järgmise 7 kuu jooksul kokku 30 ämmaemandust õppivat tudengit või juba praktiseerivat ämmaemandat, kes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTHK) lektorite ja tudengitest mentorite abiga lahendavad e-õppes erinevaid naiste tervisega seotud küsimusi.

Projekti raames antakse kohalikes raadiojaamades eetrisse naiste tervise teemalisi teateid ja täiendõppe läbinud osalejad viivad provintsi kolmes maapiirkonnas ja tüdrukute koolides ellu tervisekampaaniat. Kohalik õppeasutus saab vajalike õppevahendeid ja -tarvikuid. Kursust jälgib Afganistani Ämmaemandate Ühingu (AMA) liige, kes aitas valida osalejad ja kontrollib kursuse vastavust kohaliku õppekavaga. Samuti töötab kursuse juures meditsiiniharidusega tõlk.

Üks osalejatest on Marzia Bignizhad, 19-aastane Sheberghanis elav noor naine, kes lõpetas ämmaemanduse ameti õppe 2016. aastal ja osaleb nüüd täiendkoolitusel. Marzia kaks venda ja seitse õde on kõik saanud koolis käia tänu vanematele, kes väärtustavad haridust. "Ma ei ole veel kunagi Shebergani linnast kaugemal käinud, kuid oskan inglise keelt ja hindan väga, et saan osaleda sellel kursusel ja jagada oma erialalisi kogemusi teiste naistega. Afganistanis on ikka veel suureks probleemiks, et mehed ei tohi ravida naispatsiente ja nii ei saagi paljud naised raseduse ja sünnituse ajal vajalikku terviseabi. Minu suurim unistus on saada heaks arstiks, et anda naistele parim võimalik arstiabi," ütles Marzia Bignizhad.

Poole miljoni elanikkonnaga Jawzjani provints asub Põhja-Afganistanis, piirneb Turkmenistani ja Uzbekistaniga ning on põllumajanduslik piirkond. Valdav osa elanikkonnast on usbekid, vähemus turkmeene. Ämmaemanduse teenuse kättesaadavus on Afganistanis piirkonniti äärmiselt ebaühtlane, linnade ja haiglate keskne. Selles valguses on määrava tähtsusega maapiirkondades toimetavate ämmaemandate ettevalmistus ning nende valmisolek ja võimalused kohalike elanike terviseprobleeme ennetada ja lahendada. Jawzjani provintsi keskuses Sheberghanis asub provintsi ainuke haigla, mis suudab teenindada päevas 30 patsienti, neist 10 lapseootel või sünnitavat naist. Mondo, TTHK ja AMA koostöös täiendatakse kohalikke õppekavasid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja Afganistani riiklikule CME (kogukonnapõhine ämmaemanduse haridus) programmile ning suurendatakse kohalike ämmaemandate erialalisi pädevusi terviseedendajatena.

Mondo on Põhja-Afganistani naiste ja tüdrukute terviseharidust koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga edendanud alates 2015. aastast. Lisaks toetab Mondo Ida-Afganistanis Jalalabadis asuvat tüdrukutekooli, kus samuti tänavu tervisekampaania läbi viiakse.

Mondo tegevusi Afganistanis rahastavad Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest ning eraannetajad.

 
Taustaks:

Mondo on juba 10 aastat pühendunud haridusalasele arengukoostööle Põhja-ja Ida-Afganistanis. 2008. aastal Helmandi provintsi lähetatud tervishoiueksperdid aitasid üles ehitada piirkonna meditsiinisüsteemi. Alates 2011. aastast on Mondo koolitanud Põhja-ja Ida-Afganistani naisi ja erivajadusega inimesi ning toetanud tüdrukute kooli Jalalabadis, kus õpivad sõjaohvrite lapsed ja orvud. 2015. aastal alustas MTÜ Mondo koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, et parandada Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel. Tänaseks on täiendkoolitust kokku saanud üle 60 ämmaemanda, kes on omakorda läbi viinud tervisekasvatuslikke loenguid rohkem kui 4000 koolitüdrukule.  Kuus piirkondlikku meditsiinikooli on saanud kaasaegseid õppevahendeid ja haiglad sisseseadet. Hinnanguliselt jõuab parem sünnitusabi 100 000 naiseni Põhja- ja Ida-Afganistanis. Täienduskoolitusi on saanud ka päästetöötajad. 2016. aastal koolitati 20 Kabuli tuletõrjujat, kes nüüdseks on asunud tööle instruktoritena, et suurendada päästevõimekust üle Afganistani.

2018. aastal toetati Faryabi provintsikeskuses Andkoys asuvat Yengi Shadab instituuti õppekava rahvusvaheliste nõuete ja Afganistani riikliku ämmaemanduse õppekavaga vastavusse viimisel. Enne Mondo pakutud koolitust oli piirkonnas vaid 10 ämmaemandat, kes teevad külades visiite ja pakuvad rasedus-ja sünnitusjärgset abi naistele, kel haiglasse tulla pole võimalik.

Viimase 10 aasta jooksul on Afganistani naiste ligipääs tervishoiuteenustele paranenud ja vastavalt on paranenud ka tervisenäitajad. Aastatel 2003-2012 kasvas koolitatud ämmaemandate arv 467lt 3000ni. Koolitatud ämmaemandaga (ehk jälgitud) sünnituste osakaal on järk-järgult kasvanud, ulatudes optimistlikumate hinnangute kohaselt 38%ni. Kui 2003. aastal oli naiste suremus sünnitusel Afganistanis 1600/100 000 sünnituse kohta (üks kõrgemaid maailmas), siis 2013. aastaks oli see kahanenud 325-450 surmani (erinevad uuringud pakuvad erinevaid andmeid) 100 000 sünnituse kohta. Võrdluseks – Eestis on sama arv 2 naist 100 000 sünnituse kohta. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava kvaliteedi tagab vastavus ICM (International Council of Midwifery ) hariduse nõuetele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 21 ning rahvusvahelisele akrediteerimise nõuetele. TTHK ämmaemanduse õppejõud soovivad jagada oma teadmisi ja kogemusi Afganistani ämmaemandate õppekava arendamisel ning leida parimaid lahendusi õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks (metoodika, praktika, IT-lahendused). Samuti pakub kõrgkooli ämmaemanduse õppejõududele huvi töötada kultuuriliselt väga erinevas keskkonnas ja kohandada meie õppemeetodeid nende vajadustega. Ühtlasi toetab antud tegevus ka kõrgkooli enda õppekava arengut ning pakub olulist praktikaõpet üliõpilastele, kes osalevad täienduskoolitusel mentoritena.