20. augustil Valgemetsa puhkekülas toimuma pidanud Eesti esimene Hingamislaulupidu “Kas Sa armastad puhast õhku?” lükkub edasi 2022. aastasse. Hingamislaulupeo korraldusmeeskond koostas avaliku kirja, heites valitsusele ette ebaproportsionaalseid piiranguid ürituste korraldajate suhtes.

  • Arvamused
  • 13. august 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Ühepäevase vabaõhuüritusena planeeritud Hingamislaulupeole oli osalejaid tulemas ligi 200 inimest, kui Vabariigi Valitsus kehtestas tõendite kontrollimiseta üritustele 100 inimese piirangu. Hingamislaulupeo korraldajad leiavad, et sellised piirangud Vabariigi Valitsuselt on ebaproportsionaalsed. “On arusaamatu, miks tõenditeta võivad koguneda vaid 100 inimest, aga tõenditega kuni 12 000 inimest, kui nad võivad ikkagi olla viiruskandjad,” selgitas peo initsiaator Heiki Tomson.

Suursündmusele on eelnenud ligi seitse kuud järjepidevat korraldustööd, mille nimel on tegutsenud kaheksaliikmeline meeskond ja tehtud juba kümnetesse tuhandetesse eurodesse küündivaid kulutusi. Viimased regulatsioonid aga muutsid huviliste meelestatust üritusel osalemise suhtes ning Hingamislaulupeole pileti ostnutel tekkis palju küsimusi.  “Suur hulk meie piletiostjatest ei soovi oma terviseandmeid jagada, mis toob meile kui korraldajatele veel suurema finantsriski,” selgitab Tomson olukorda.

Nii saatis Hingamislaulupeo meeskond Vabariigi Valitsusele, sealhulgas peaminister Kaja Kallasele ja kultuuriminister Anneli Otile avaliku kirja, kus tuuakse välja praeguse korralduse kriitika. “Me ei saa kehtestatud piirangutele enda ja piletiostjate suhtes ausaks jäädes alla kirjutada,” toonitas Tomson. Kauaoodatud Hingamislaulupeo sünd on seega lükatud aasta võrra edasi.


Tallinnas, 12. augustil 2021

Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

MIKS EI SAA SÜNDIDA HINGAMISLAULUPIDU,
kultuuri ja tervist edendav rahvuslik suursündmus?

20. augustil on Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäev, millest tänavu möödub 30 aastat. Selleks päevaks pühendatud kultuuri- ja terviseedenduse sündmust Hingamislaulupidu hakkasime kavandama oma meeskonnaga 2021. aasta alguses, et pidupäeva muusika ja teadliku hingamise praktikatega tähistada. Nüüd, vahetult enne sündmuse toimumist pidime aga langetama raske otsuse Hingamislaulupeo sünd edasi lükata.

9. augustil jõustusid uued koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud osalejate arvule avalikel sündmustel. Kehtestatud korraldus survestab läbipõdemise puudumisel vaktsineerima või ennast viiruse suhtes testima. Hingamislaulupidu, mis on ellu kutsutud tähistama ja jõustama eestlaste vabadust igas mõttes, ei saa toimuda olukorras, kus inimesed pannakse sundseisu.

Eesti on demokraatlik riik, mistõttu kehtiva seadusandluse kohaselt on kõik tervishoiuteenused, sealhulgas vaktsineerimine ja meditsiiniliste testide tegemine, vabatahtlikud. Kedagi ei tohi allutada meditsiiniliste protseduuride tegemisele inimese enda tahte vastaselt (EV põhiseadus, § 18), samuti ei tohi sundida inimesi muutma nende veendumusi ega võtta selle pärast õiguslikule vastutusele (EV põhiseadus, § 41).

Hingamislaulupeo korraldusprotsessi jooksul oleme jälginud pinevalt COVID-19 olukorda riigis, suheldes terviseameti, kultuuriministeeriumi ja KOV-iga, ning lähtunud valitsuse otsustest ja suunistest, et tagada oma ettevõtmisel nii osalejate, esinejate kui korraldajate heaolu ja turvalisus. Sellest hoolimata ei ole suursündmuse puhul võimalik kahenädalase ettehoiatamise perioodiga kohaneda kui üritusel osalevate inimeste piirarv vähendatakse 1500-lt 100-le, ning on võimatu korvata eelnevat kuudepikkust tööd ja majanduslikke kahjusid - ennekõike korraldajate, aga ka osalejate omasid.

Suhtume praegusesse olukorda vastutustundlikult ning austame meditsiini- ja tervishoiutöötajaid, aga soovime lahendusi, mis oleksid COVID-19 viiruse leviku piiramise seisukohast toimivad, õiguslikult korrektsed ja proportsionaalsed. Valitsuse kehtestatud piirarvud, kus välitingimustes võib osaleda tõenditeta vaid 100 inimest, kuid tõenditega lausa 12 000 inimest, ei välista, et need osalejad poleks potentsiaalsed viiruse edasikandjad nii sündmusel kohapeal kui ka selle järel. Hingamislaulupeole oli ostnud piletid ligi 150 inimest ning sündmus planeeritud toimuma vabas õhus, hajutatult 12-hektarilisel maa-alal erinevate kohtade vahel. Seetõttu jääb meie jaoks põhjendamatuks fikseeritud piirarvude seadmine, võtmata arvesse iga avaliku sündmuse erinäolisust. Ka jääb arusaamatuks, miks olukorras, kui sündmuse toimumispaik on piiritlemata territoorium, ei antud meile vastavat eriluba. Selle üle otsustamise olete andnud KOV-idele, kes on suuremate sündmuste tähtsaimaks partneriks, seega ei tule vaidlustamine kõne alla.

On siiralt kahju, et meie armsa väikese Eesti valitsus ei ole suutnud sätestada proportsionaalseid ning sündmuste eripärasid arvestavaid piiranguid. Me ei saa pidada õigeks, et inimesi survestatakse kultuuri-, haridus- ja spordiürituste kaudu vaktsineerima ja meditsiinilisi teste tegema. Kutsume teid üles rakendama erinevaid toetusmeetmeid sündmuste kahjude hüvitamiseks, mis arvestaksid väga erinevate mahtudega ja EMTAKi koodidega korraldajatega.
 
Hingamislaulupeo korraldusmeeskonna nimel
sündmuse initsiaator Heiki Tomson
www.hingamislaulupidu.ee