Swedbanki ühiskondliku vastutuse valdkonnajuhi Maris Ojamuru sõnul võib nüüdseks poolteist aastat eksisteerinud annetuskeskkonna laekumisi analüüsides teha esimesi kokkuvõtteid. „Võrreldes 2008. aastaga on kasvanud keskmise annetuse summa – kui aastal 2008 oli selle suuruseks 129 krooni, siis 2009. aastal oli ühekordse annetuse keskmine summa juba 164 krooni," rääkis Ojamuru, lisades, et inimesed mõistavad üha enam, et annetamine ei käi käsikäes ainult jõuludega, vaid on täiesti tavapärane tegevus ka muudel aegadel.

Eelmise aasta viimase kuu annetajate arv ja annetuste maht kasvas viiekordselt, küündides 214 kroonini ühe inimese kohta. Aasta tagasi oli vastav annetuse suurus 178 krooni. Keskmiseks püsiannetuse summaks kujunes aga 76 krooni.

Eelistatumad on just keskkonna ja laste muredega tegelevad organisatsioonid, näiteks pea 70% annetajatest toetas hädas olevaid loomi ja laste probleemidega seotud teemasid. Laste tervishoiu toetuseks tehtud annetused paistavad silma ka suurema keskmise annetuse poolest.

Eelmise aasta lõpus lisandus Swedbanki annetuskeskkonda täiesti uus valdkond – perekond ja toimetulek. Sinna alla on koondunud organisatsioonid, kes tegelevad raskusesse sattunud perekondadega. Veel on annetuskeskkonnas organisatsioonid sellistest valdkondadest nagu keskkonnakaitse, rahvatervis ning lapsed ja noored.

Eelmise aasta kevadel viis TNS Emor läbi uuringu „Heategevus ja ühiskondlikes algatustes kaasalöömine”, millest selgus, et inimeste osalemine heategevuses on aktiviseerunud ja seda eelkõige läbi isikliku aega ja aktiivsust eeldavate tegevuste, vähem aga materiaalselt. „ Seetõttu püüame inimestele annetuskeskkonna külastamise teha võimalikult mugavaks, et annetus ei jääks tegemata puhtalt seetõttu, et ei leita usaldusväärseid ja algatusvõimelisi organisatsioone. Abivajajate sõnul on kasu iga kroonist," rääkis Ojamuru, lisades, et üha rohkem ollakse harjunud annetuskeskkonda igapäevaste arvelduste vahel külastama.

Koos heade inimeste abiga on annetuskeskkonna vahendusel toetatud erinevaid kodanikeühendusi ligikaudu 3 miljoni krooniga. 
 
Annetuskeskkond asub aadressil www.swedbank.ee/tuletoeta.