Eesti Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja Läti Keskkonnaameti (VVD) peadirektor Elita Baklāne-Ansberga sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärk on omavahelise koostöö edendamine tuuma- ja kiirgusalase teabe vahetamise ning hädaolukordade lahendamise valdkonnas. Memorandumi sõlmimine tähendab muu hulgas Eesti ja Läti kiirgusvaldkonna asutuste koostööd kiirgusseires, tuumarajatiste kohta tehtavates otsustes, ühisõppuste korraldamises, õigusloomes ja igasuguse oskusteabe vahetamises.

  • Majandus
  • 5. märts 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Kiirgus- ja tuumaohutusalane koostöö naaberriikide vahel on väga oluline, et suurendada meie ühist võimekust ennetada kiirgusõnnetusi ning tõsta valmisolekut ühiseks hädaolukordade lahendamiseks. Muu hulgas loob koostöölepe aluse igapäevaseks teabevahetuseks ning koostöö korraldamiseks. Laiemalt võttes aitab hea kiirgusohutusalane koostöö naabritega tagada elanike turvalisust ja kaitsta meie ühist elukeskkonda,“ rääkis Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja lisas, et eelmisel aastal sõlmiti samasisuline koostöömemorandum Soome kiirguskeskusega.

Naabermaade koostööd kiirgus- ja tuumaohutuse vallas peab oluliseks ka Elita Baklāne-Ansberga. „Nende valdkondade õigusküsimuste alase teabevahetuse tugevdamine naaberriikide vahel on väga oluline, et arendada kompetentsi ning valmisolekut, reageerimaks võimalikule tuuma- või kiirgushädaolukorrale,“ ütles Läti Keskkonnaameti peadirektor. „Edendades tihedamat koostööd Läti ja Eesti pädevate kiirgusasutuste vahel kiirgusohutuse valdkonnas, suurendame mitte ainult oma riikide valmisolekut hädaolukordade lahendamiseks, vaid ka kogu piirkonna turvalisust,” lisas ta.

Keskkonnaameti vastutusvaldkondade hulka kuuluvad riiklik kiirgusseire, võimalikest ohtudest elanikkonna teavitamine ning kiirgustegevuslubade menetlemine.