Noorte keskkonnaliikumine Fridays For Future Eesti korraldab laupäeval Tallinnas Tammsaare pargis kell 14 meeleavalduse, millega nõutakse Riigikogult kärmelt tugeva kliimaseaduse kehtestamist. 

Meeleavaldajad peavad kliimaseaduse juures kõige vajalikumaks kolme asjaolu. Esiteks tuleb sätestada eesmärk, et Eesti saavutab 2035. aastaks kliimaneutraalsuse. Teiseks peab kliimaseadus põhinema parimal saadaoleval teadusel. Kolmandaks tuleb tegevustega, mida riik teeb kliimamuutuste leevendamiseks, vähendada ühiskonnas vaesust ja ebavõrdsust.

„Kliimaneutraalsus aastaks 2035 on ambitsioonikas eesmärk,” lausus üks meeleavalduse korraldajaid Kaia Konsap, „kuid arvestades Eesti kõrget arengutaset ning senist panust kliimamuutuste põhjustamisse, mis on elaniku kohta olnud oluliselt suurem kui maailma keskmine, on see õiglane koorem. Nõnda saab Eesti aidata hoida kliimamuutuseid inimeste eluks kõlbulikes piiirides.”

 

Selge vajadus kliimaseaduse järele

 

Lisaks noortele tõdeb kliimaseaduse loomise vajalikkust ka Keskkonnaõiguse Keskus, kes leidis hiljutises analüüsis, et õigusselguse tagamiseks tuleb kliimaeesmärgid ning nende saavutamise teekond sätestada just seaduses. Samuti tunnistab kliimaseaduse kiire loomise vajalikkust õiguskantsler, kes ütles jaanuaris Riigikogule, kliimaseaduse vastuvõtmiseks tuleb pingutada juba selle aasta jooksul.

„Eesti inimesed vajavad pikalt ettenähtavat kliimapoliitikat,” ütles Fridays for Future Eesti aktivist Kertu Birgit Anton. „See pole aus, kui metsanduse ja põlevkivisektori töötajate töökohtade olemasolu sõltub sellest, kas konkreetne valitsus teadust usub või mitte. Noored vajavad kindlust, et teada, kui palju panustab Eesti kliimamuutuste süvendamisse, mille tagajärgede käes peavad just noored kõige rohkem elama.”

Meeleavaldusel võtavad sõna keskkonnaeksperdid, noored ning erakonnad, kes lubavad kliimaseaduse kehtestada. Avapaugu annab muusik Arno Tamm ning meeleolu hoiab kõrgel Meisterjaan. Kohapeal pakutakse sooja jooki ning on võimalik meisterdada plakateid.

Ligi 30 vabatahtlikust koosnev liikumine Fridays For Future Eesti on loodushoiule pühendunud noorteliikumine, mille siht on suunata Eesti ühiskonda kestlikkuse ning loodushoiu suunas. Selleks korraldavad noored avalikke üritusi, aruteluõhtuid ja loodusretki, annavad külalistunde koolides ning käivad kohtuteed õlitehase ehituse peatamiseks.

Ürituse teave Facebookis