Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) eesmärgiks on aidata kaasa Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsuse edendamisel.

Eesmärkide saavutamiseks käivitab KÜSK mittetulundusühingute, sihtasutuste ja kodanikuühiskonna uurijatele rahvusvahelistel üritustel Eesti kodanikuühiskonna alaste ettekannete, esitluste tegemiseks ja töörühmade juhtimisel osalemiseks pidevalt avatud konkursi konkreetse isiku reisikulude katmiseks.

Toetuse kaudu kaetakse taotleja:
- ööbimiskulud;
- transpordikulud, sh transport lennuvälja, raudteejaama, sadama ja hotelli vahel.

Toetuse kaudu ei kaeta osalemistasusid, päevarahasid, esinemise ettevalmistamise jt kulusid.

Toetuse saamiseks esitatakse sihtkapitalile rahvusvahelise koostöö toetustaotlus vabas vormis enne ürituse toimumist. Taotluses näidatakse ära rahvusvahelise koostöö raames toimuva Eesti kodanikuühiskonna kogemuse levitamiseks toimuva ürituse nimi ja sisu (esialgne programm) ning taotleja roll selles. Samuti näidatakse taotluses küsitava toetuse kuluartiklid ja nende alusel küsitav summa. Lisatakse korraldava organisatsiooni kutse ning kahe valdkonda ja taotlejat tundva isiku soovitused taotleja toetamiseks.

Toetustaotlusi võib esitada pidevalt enne ürituse algust arvestusega, et KÜSK nõukogu arutab esitatud taotlusi ja teeb otsuse reeglina kvartali esimesel nädalal toimuval nõukogu koosolekul. Tagant järele või otsustamise ajaks toimunud üritusel osalemise kulude katmiseks esitatud taotlusi nõukogu ei aruta.

Toetussumma makstakse välja reisikulude aruande, konkreetsete kulusid tõendavate dokumentide ning sisulise aruande ja üritusel tehtud ettekande või esitluse ning maksetaotluse esitamise alusel maksimaalselt kahe kuu jooksul pärast ürituse toimumist.

Toetustaotlused esitatakse kirjalikult SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 35, 10133 Tallinn), mis sihtkapitalis registreeritakse ning esitatakse otsustamiseks järgmisele KÜSK nõukogu koosolekule.

KÜSK eelarve rahvusvahelise koostöö konkursi rahaline maht on ligikaudu 0,3 miljonit krooni aastas ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarves vahendeid jätkub.