Üle 25 aasta Euroopas jalgpalliväljakuid rajanud Eesti ettevõte Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE) asutas Hollandis sõsarfirma, et võtta üle sealse kunstmuruettevõtte tegevus ja alustada kunstmuruväljakute ümbetöötlemise pakkumist.

Eelmisel nädalal Hollandi äriregistrisse kantud Advanced Sports Installations & Recycling BV võtab üle Dongeni linnas tegevuse lõpetanud kunstmuru utiliseerimisettevõtte tegevuse. Pärast vajalike lubade saamist tuleb Eestis 2017. Aasta Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks kuulutatud ASIE sõsarfirmal ümber töödelda Dongenisse varem kokku kogutud 26 000 tonni kunstmuru jäätmeid. Ettevõte on juba viinud Hollandisse enda väljatöötatud uuenduslikud seadmed, et vana kunstmuru täitematerjalid sorteerida, puhastada ja kuivatada ning seejärel uuesti jalgpalliväljakutel kasutusele võtta. Kasutuskõlbmatu kunstmurukate töödeldakse ringmajanduse põhimõtete kohaselt ümber plastitööstuses toorainena kasutatavateks plastigraanuliteks.

ASIE omaniku Raul Lättemägi hinnangul on Hollandi turg väga perspektiivne, kuna selles riigis on kõige rohkem kunstmuruväljakuid Euroopas. “Hollandis on üle 2200 kunstmuru jalgpalliväljaku, millest umbes 10% tuleb aastas välja vahetada, kuna olenevalt kasutusintensiivsusest ja mängutasemest on kunstmuruväljaku eluiga 4-10 aastat,” rääkis Lättemägi. “Nõudlus kunstmuru keskkonnasõbraliku taaskasutamise ja ümbertöötlemise järele on kasvav, kuna ühe täismõõtudes jalgpalliväljaku väljavahetamisel on vaja ümber töödelda keskmiselt 274 tonni erinevaid materjale. Taaskasutatud tooraine kasutamise kohustus uutes väljakukatetes ja teised keskkonnanõuded üha karmistuvad, ent Hollandis lõpetasid sel aastal tegevuse mõlemad  kunstmuru utiliseerimisfirmad, kuna nende vananenud tehnoloogia ei võimaldanud efektiivset toimimist.”

ASIE viib selle aasta 2. kvartalis Hollandisse kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena Concept, mille väljatöötamise eest pälviti Eestis 2017. Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte tiitel. Arena Concept võimaldab eemaldatava kunstmuru komponendid sorteerida, puhastada ja kuivatada ning uuesti jalgpalliväljakutel kasutusele võtta, vähendades nii oluliselt väljakute uuendamisega kaasnevat suurt keskkonnakoormust. Maailmas ainulaadse tehnoloogia eeliseks on see, et kunstmuruväljakult saab kätte praktiliselt 100% liiva- ja kummitäitest. Kuna kogu vahetusprotsess tehakse ära jalgpallistaadionil kohapeal, on minimaalsele transpordivajadusele ka CO2 saaste tekitamine kordades väiksem kui seni. Tänu sellele suudab ASIE kunstmuruväljakuid vahetada kiiremini, soodsamalt ja keskkonnasäästlikumalt kui konkurendid.

Raul Lättemägi sõnul on esimene kunstmuruväljaku vahetus Arena Concept tehnoloogiaga juba Hollandis kokku lepitud juunikuuks. “Prognoosime Hollandis väljakuvahetuste turuosaks esimesel tegevusaastal 27%, mida tahame oluliselt kasvatada,” lausus ta.

Tegevuste käivitamiseks Hollandis on ASIE alustanud ühisrahastuskampaaniat, mida viib läbi ühisrahastusplatvorm Argeld.