Tartu Keskkonnahariduse Keskusel, Keskkonnaametil, Peipsi Koostöö
Keskusel, Gauja Rahvuspargi Sihtasutusel ja Kemeri Rahvuspargi
administratsioonil on suur rõõm teatada, et rahastuse on leidnud Eesti
- Läti programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
finantseeritav koostööprojekt "Ühiste meetodite ja vahendite välja
töötamine keskkonnahariduse tõhustamiseks" koodnimega "Tagasi
loodusesse".

Projekti eesmärk on toetada Eesti ja Läti piiriülest koostööd keskkonnahariduse alal, võttes aluseks meie märgalad. Projekti kirjutamisel on silmas peetud, et planeeritud tegevused kataks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.

Projekti jooksul toimuvad märgaladega seotud laste- ja perelaagrid; koostatakse töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks. Mitme kavandatud õppepäeva jooksul on huvilistel võimalik spetsialistide käe all saada teada, mida ja kuidas soodes saab uurida. Projekti läbivat märgalade-teema olulisust rõhutame rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti kantakse otsest hoolt lähimate veekogude eest kevadise koristustalgute käigus.

Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutatakse kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat ja oma panuse märgalade tutvustamisele saavad lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal peaks muutma hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.

Projekti kogumaksumuseks on veidi üle 10 miljoni krooni ja projekti tegevused on planeeritud ellu viia 2011 märtsiks.

Projekti finantseerivad Eesti - Läti programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eesti - Läti programm toetab koostöösuhet Eesti ja Läti vahel. Programmi finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Läti Vabariik ja Eesti Vabariik. Täpsemat teavet Eesti - Läti programmi kohta leiab internetiaadressilt www.estlat.eu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab olulisi keskkonnaprojekte, täpsemat teavet programmide ja toetuste kohta saab internetiaadressil www.kik.ee.

Projekti tegemisi saab jälgida aadressidel www.teec.ee, www.ctc.ee, www.kemeri.gov.lv .