Ramsari märgalade sekretariaat valis välja ja tõi maailma teistele riikidele eeskujuks Läänemaa Haapasalu-Noarootsi märgala kaitsmise ja kasutamise. Esile tuuakse paari aastat tagust Vormsi- ja Osmussaare maastikukaitsealal Silma looduskaitsealal käivitunud projekti, mille käigus taastati suurel alal liigirikkad märjad niidud ja arendati loodusturismi. Sekretariaat mainib eestlaste võimekust siduda säästvalt inimene, loodus ja keskkonnaharidus.

Looduskaitseliste väärtuste edukas kaitsmine tõi kaasa Haapsalu-Noarootsi märgala arvamise rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimekirja.

Eesti poolt projektis osalenud keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare juhataja Kaja Lotmani sõnul võlgnevad nad suure tänu kohalikule rahvale: "Projektiga saavutasime suure edu tänu kohalikele inimestele, kes osalesid niitude taastamisel ja loodushariduse arendamisel. Ramsari nimekirja saamine ja Haapsalu-Noarootsi märgala esile toomine on kõrge hinnang Eesti looduskaitse püüdlustele". Ramsari eesmärgiks on keskenduda kvaliteedile, mitte ainult suurusele, ning näidata, hoida ja jagada märgalade ilu ja unikaalsust parimal viisil, tegeleda turismiga vastutustundlikult.

Välja on toodud Haapsalu lahe aladel pesitsevad 225 linnuliiki. Oluliseks peetakse aktiivset ja säästlikku elupaikade taastamist, tänu millele saavad 10 000 valgepõsk-laglet (Branta leucopsis) teha nimetatud alal vahemaandumise kevadel ja jätkata rännet sügisel. Haapsalu laht on ka tähtis kevadrände paik ülemaailmselt ohustatud väike-laukhanele (Anser erythropus).

Porjekti abil alguse saanud Silma Õpikoda pakub koostöös keskkonnaametiga sadadele õpilastele loodusprogramme, ümbruskonda saab avastada jalgrattaga, matkates, paadiga või tegeleda linnuvaatlusega.

Ramsari konventsiooniga on liitunud 160 liiget maailmas. Pärast suurt tööd on kinnitatud üle 2000 rahvusvahelise tähtsusega märgala, mis hõlmavad peaaegu 200 000 000 hektarit maad ja moodustavad suurima kaitsealade võrgustiku maailmas. Ramsari konventsiooniga liitunutel on kohustus tagada oma loodusala kaitse ja mõistlik kasutuskord, säilitades hüved nii inimestele kui ka keskkonnale.

Lisaks Haapsalu-Noarootsi märgalale nimetati uuteks aladeks Agusalu, Lihula, Leidissoo. Nüüd on Eestis kokku 17 Ramsari ala kogupindalaga 304 778 ha.