Wise’i üleeuroopaline võistlus 20 Under 20 on viimased viis aastat otsinud paljulubavaid alla 20-aastaseid ettevõtjaid, et aidata nende äridel lendu tõusta. Sel aastal jõudis finaali neli Eesti ettevõtjat, kes soovivad keskkonnasõbralike ning nutikate toodetega meie igapäevaelu lihtsamaks muuta. Kohalikku suurt ettevõtlushuvi kinnitab ka koostöös Kantar Emoriga tehtud uuring, millest selgus, et pea iga teine Eesti noor (43%) soovib saada ettevõtjaks. 

  • Ettevõtlus
  • 17. juuni 2022
  • Foto: Wise’i 20 Under 20

“Loovus, sihikindlus ja nutikus on märksõnad, mis iseloomustavad noori ettevõtjaid üle terve Euroopa ning seda peegeldavad ka tänavused 20 Under 20 finalistid. Noori motiveerib soov lahendada ühiskonna sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme. Järjest enam kasutatakse selleks jätkusuutlikke lahendusi ja tehnoloogiat, unustamata samas kliendikesksust ning esteetilist välimust,” kommenteerib võistluse tulemusi Wise’i kaasasutaja ning 20 Under 20 žürii esimees Taavet Hinrikus.

Wise’i 20 Under 20 võitjaks tuli sel aastal hispaanlane Julian Fernández Barcellona, kelle ettevõtte FOSSA Systemsi satelliidivõrgustik aitab globaalset nutistut (IoT) kasutades tööstusettevõtetel oma varasid jälgida. Eesti ettevõtjatest jõudsid finaali rattasadulatele materjalijääkidest vihmakatteid valmistava Drycycle’i kaasasutaja Rasmus Riim, Seif Design'i kaardihoidjate looja Joosep Lukin, discgolf’i ketastele jälitusseadmeid tootva Spotteri kaasasutaja Artur Sepp ning taaskasutatud materjalidest kell-lampe valmistava Neotime’i kaasasutaja Uku Allikvere. 

“On julgustav näha, et viiendik 20 Under 20 finaali jõudnud ettevõtjatest on pärit Eestist. Kohalik startup-maastik inspireerib noori astuma ettevõtlusteel esimesi samme ja 20 Under 20 annab neile vajalikud teadmised, toetuse ning üleeuroopalise võrgustiku, et aidata neil kasvada. Eesti ettevõtlusedu tuleviku kindlustamiseks peame aga hoolt kandma, et noortele antav haridus peegeldaks oskuseid, mida neil tulevases elus vaja läheb – alates analüütilisest mõtlemisest kuni eesmärgistatult tiimis töötamise, loovuse rakendamise ning tehnoloogia pakutavate võimaluste tundmiseni,” lisab Hinrikus. 

 

Inspireeriva keskkonna tähtsus

 

Samaaegselt noorte ettevõtluskonkursiga uuris Kantar Emor Wise'i tellimusel tänavu kolmandat korda noorte eelistusi tulevase tööelu kohta. Selgus, et üha enam firmasid panustab noorte ettevõtlushuvi tõstmisesse ning uuringu tulemused näitavad toetava keskkonna mõju olulisust.

Hakkajad noored ei oota käed rüpes, et keegi teine nende eest asju ära teeks, vaid võtavad probleemide lahendamise ise ette. Näiteks sai Drycycle’i asutaja Rasmus idee hakata sadulakatteid valmistama, olles tüdinud vihmastel päevadel oma rattasadula kuivatamisest. Nüüdseks on ta koos kaasasutajatest sõpradega välja töötanud läbimõeldud disainiga taaskasutatud materjalidest tooteseeria. Lisaks praktilisusele ning kasutajamugavusele soovivad noored oma toodetega julgustada ka teisi rohkem rattaga sõitma, olenemata ilmast. 

 

Noori tõmbab IT ja tehnoloogia

 

Kantar Emori uuring avab samuti, mis ärisuunad noori enim huvitavad. Populaarseimad valdkonnad on tulevaste asutajate seas IT ja tehnoloogia, millele järgnevad finantsarvestus, turundus, reklaam, disain ja toitlustus. Neiud eelistavad ettevõtlust alustada eelkõige disaini, toitlustuse ja meelelahutuse või turismi valdkonnas. Noormehi huvitavad ennekõike IT, äri ja turundus.

Noori tõmbab ettevõtlusalase karjääri poole paindlikkus tööaja suhtes, mida peab väga oluliseks 61% vastanuist. Peaaegu sama palju tähtsustatakse loomingulist vabadust (58%). Mõne ühiskonna probleemi leevendamist ning millegi ära tegemist nimetas väga olulisena 44%, rahalist aspekti ehk võimalust palju teenida tõi välja 41%. Noored, kes ettevõtlusalast karjääri ei kaalu, tõid peamise põhjusena välja huvi puudumise (63%). Hea idee või vajalike teadmiste või oskuste puudumist nimetas vastavalt 43% ning 40%. Ettevõtlusega kaasneva suure vastutuse tõi välja kolmandik (34%) vastanuist.

Uuringu viis läbi Kantar Emor 2022. aasta kevadel, kasutades veebiintervjuusid ehk CAWI-meetodit. Sihtrühma moodustasid 21/22. õppeaasta põhikooli 9. klassi, üldhariduskooli gümnaasiumiastme või muu keskharidust andva õppeasutuse õpilased. Uuringus osales 344 noort.