MTÜ Eesti Pakendiringlus (Pakendiringlus) ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) sõlmisid koostööleppe, mis täiustab pakendite kogumist ja taaskasutamist Eestis, teatasid organisatsioonid.

Hetkel on kahel taaskasutusorganisatsioonil kokku ligi 5000 konteinerit ligi 1500 kogumispunktis üle Eesti. Konteinerite arvu suurendatakse plaanipäraselt.

2009. aastast jõustuvad uued, oluliselt suuremad pakendijäätmete taaskasutuse normid, mille täitmiseks tuleb leida efektiivsemaid lahendusi suurema koguse pakendimassi taaskasutamiseks.

„Taaskasutuse kõrgemad sihtarvud on puhtama keskkonna huvides igati põhjendatud ning nõuete täitmiseks tuleb täiustada kogumissüsteemi ja muuta taaskasutamist efektiivsemaks,“ ütles Pakendiringluse juhatuse esimees Aivo Kangus.

„Lepingu sõlmimist võimaldab seadusemuudatus, mis lubab 1. jaanuarist 2009 teha taaskasutusorganisatsioonidel koostööd tagatisrahata pakendi kogumiskohtade osas,“ ütles ETO tegevdirektor Ahto Hunt.

Kanguse sõnul tähendab taaskasutusorganisatsioonide koostöö tarbijatele suuremat arvu konteinereid ning nende ühtlasemat märgistust.

Hunt lisas, et edaspidi on taaskasutusorganisatsioonidega liitunud kauplustel õigus viidata nii ETO kui ka Pakendiringlusele konteineritele, mis tähendab seda, et tarbijat teavitatakse ka tegelikult lähima konteineri asukohast. Samuti saab elanike teavitustöö selgemad alused.

Hundi sõnul on tänu koostööle omavalitsustel edaspidi lihtsam tellida vajaminevaid avalikke pakendikonteinereid. Taaskasutusorganisatsioonid saavad suurendada konteineriparki tänu teeninduskulude kuluefektiivsemaks muutumisele.

Taaskasutusorganisatsioonide tegevust finantseeritakse pakendiettevõtjate teenustasudest.

Koostöölepinguga saab tutvuda siin:
http://eto.ee/?arc=&op=body&LaID=1&id=101&art=43&setlang=est

Toimetas: Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Allikas: Eesti Pakendiringlus