Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutas välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“, mille eesmärgiks on noori suunata märkama ja väärtustama inimesi enda ümber.

„Eestlastele heidetakse sageli ette sallimatust erisuste suhtes. Samas unustatakse, et oma välimuse, päritolu, oskuste või tõekspidamiste taustal oleme kõik omamoodi erinevad,“ selgitab EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm konkursi temaatikat.

 „Puuetega inimesed peavad sageli taluma uudistavaid pilke, halvemal juhul negatiivseid kommentaare, näpuga näitamist ja hukkamõistu,“ viitab Haukanõmm probleemi tõsidusele puuetega inimeste valdkonnas. „Võõristava suhtumise asemel tasuks ühiskonnal olla rohkem avatud ning esmapilgul tundmatusse suhtuda lugupidavalt.“

„Eesti Puuetega Inimeste Koja igapäevatöö hulka kuulub ühiskonna hoiakute kujundamine ning suhtumise muutmine. Oleme veendunud, et muutused vajavad aega ning sallivuse ja tolerantsuse kasvatamisega tuleb algust teha juba lapseeas. Seetõttu on ka korraldatav foto- ja videokonkurss suunatud põhikooli noortele,“ lisab Haukanõmm selgituseks. „Usume, et noorte uuenduslikud ideed, maailmatunnetus toovad võistlusse huvitavaid ja mitmekülgseid töid.“

Konkursitööd peavad Eesti Puuetega Inimeste Kojani jõudma perioodil 25. september - 18. november 2013. Osalema on oodatud põhikooli noored fotode ja videotega, mis vastavad konkursi teemale. Olulisel kohal on tööde originaalsus ning uudne lähenemine. 

Konkursi töid saab esitada kahes kategoorias: 1) fotokonkurss 2) videokonkurss. Üks autor võib mõlemasse kategooriasse esitada kuni 3 tööd. 

Peaauhindadeks mõlemas kategoorias on Nikoni peegelkaamera D3200, lisaks veel fotokoolitused ja teemaalast väärtkirjandust 

Fotod tuleb saata emailile - fotokonkurss@epikoda.ee Videod laadida üles sobivasse veebikeskkonda (Youtube, Vimeo vms) ning saata viide videokonkurss@epikoda.ee

Konkursi täpsem informatsioon ning detailsed nõudmised võistlustöödele on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel

Võitjad kuulutatakse välja 3. detsembril 2013 aastal Swisotell Tallinnas, rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil.