2. novembril toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja ning Eesti Patsientide Esindusühingu koostöös rehabilitatsiooni- ja taastusravi ümarlaud. Kohtumise eesmärgiks oli arutada peamiseid probleeme, mis puudega ja erivajadustega inimeste arvates rehabilitatsiooniteenusel ning taastusravis esinevad ja leida ühiselt lahendusi, kuidas saavutada kliendikeskne lähenemine sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamisel.

„Rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest ja taastusraviga seotud probleemidest on räägitud aastaid, kuid siiani jäävad paljud inimesed abita“ ütles Karin Hanga, EPI Koja tegevjuht. „Probleemide lahendused ei seostu ainult teenuste alarahastusega, vaid ka erinevate osapoolte teadlikkuse ja koostööga“ lisas ta.

Arutelul osalesid Sotsiaalministeeriumi tervise- ja sotsiaalvaldkonna esindajad, Sotsiaalkindlustusameti, Haigekassa, Eesti Taastusravi Arstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Patsientide Esindusorganisatsiooni esindajad ning rehabilitatsiooniteenuse osutajad.

Ühiselt jõuti järeldusele, et paranema peab arusaadavate infomaterjalide kättesaadavus, sisuline järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutajate üle ning taastusravi kättesaadavus suurema rahastuse kaudu.

Eesti Puuetega Inimeste Koda – katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 31 puudespetsiifilist liitu.