Eesti Rahva Muuseumi töötajad ja sõbrad panid eile ühiselt mulda 12 000 nartsissisibulat. Sibulad kinkis muuseumile nartsissikasvataja Kalle Nurm.

Kalle Nurm on Tartumaal tuntud lillekasvataja ja -müüja, kes aastaid tartlasi kaunite nartsissidega rõõmustanud. Sel suvel otsustas ta kasvatuse kokkutõmbamise tõttu tuhanded sibulad ERMile kinkida.

„Kui seni võis kevadel muuseumi ümbruses märgata õitsemas üksikuid nartsisse, siis uuel aastal loodame külastajaid üllatada nartsissiväljadega,“ sõnas ERMi direktor Kertu Saks lootusrikkalt. „Heast südamest tehtud kingitus on jõudnud õigesse kohta,“ lisas ta.

Muuseumihoonet ümbritseb mitmekesine poollooduslik kooslus, mis loob elupaiku nii putukatele kui ka lindudele. Liigirikkus mõjutab meie meeli kevadest sügiseni ja kutsub ERMi ümbruses alatasa uut märkama. Nartsissisibulate muldapanek hoone peasissekäigu ümbrusse ilmestab taas kontseptsiooni, et maastik muuseumi ümbruses ei saa kunagi päriselt „valmis“, vaid on pidevas muutumises.