Eesti Skautide Ühingule anti täna Riigikogu esimees Ene Ergma ja ÜRO Lastefond UNICEF Eesti Rahvuskomitee esindaja Toomas Palu  poolt üle UNICEFi Sinilinnu aastapreemia.

UNICEFi esindaja Eestis Toomas Palu tõi aastapreemia saajaid kirjeldades esile, et „Eesti Skautide Ühing on üle-Eestilise levikuga noorteühing, mis on oma pikaajalise tegevusega Eesti noorsootöös kindlalt kanda kinnitanud.

Skautlus, olles avatud noortele vanuses 6-26 aastat, on väga hea keskkond nii uute sõprade leidmiseks, teadmiste ja oskuste saamiseks kui ka noore täiskasvanuna enese teostamiseks ja proovile panemiseks. Selle juures on olulise tähendusega muidugi ka väärtused, mida skautlus kannab, olgu selleks näiteks püüd enesearengu suunas, aktiivseks kodanikuks olemine, keskkonnateadlikus või ka ausus ja avatus.

Eesti Skautide Ühingu 1500 liikmeni küündivas liikmeskonnas on lisaks eesti keelt rääkivatele noortele ka teiste rahvuste esindajaid. Esindatud on vene keelt emakeelena rääkivad noored  Tallinnas ja Narvas. Skautide tegevusest võtavad osa ka need noored, kes on koos oma perekonnaga sattunud Eestisse tänu vanemate siia tööle asumisele mitmelt poolt maailmast. Skautlus on avatud ka neile, kes vajavad mingis tähenduses erilist lähenemist ja nii on juba aastaid tegutsenud ka vaegnägijate skaudiüksus Tallinnas.

Eesti Skautide Ühing on olnud lisaks tööle noortega ka aktiivseks kaasarääkijaks Eesti noorteühenduste katusorganisatsiooni ja noorsootööd korraldavate riigiasutuste juures ning proovinud aidata kaasa sellele, et väärtustaks noorteorganisatsioonide tehtavat tööd.

Skautluse üleilmne mõõde annab noortele ka ainulaadse võimaluse osaleda rahvusvahelistes projektides ning nii on Eesti skaudid viinud Eesti mitmele poole maailma, olles otsekui väikesteks saadikuteks meie riigile.“

UNICEFI aastapreemia võtsid Toompea lossis toimunud tseremoonial vastu Eesti Skautide Ühingu peaskaut skm. Kristjan Pomm ja juhatuse liige nskm. Mikk Leedjärv.

Eesti peaskaut Kristjan Pommi sõnul on see suur tunnustus Eesti skautlusele ja kõigile tublidele skautidele ja eriti vabatahtlikele skaudijuhtidele Narvast Tallinnani ning Pärnust Tartuni, kes on soovinud oma põhitöö kõrvalt leida aja tööks noortega Eesti Skautide Ühingus. See on tunnustus meile kõigile, mis tiivustab tööd noorte heaks jätkama.

UNICEFI aastapreemia Sinilind on ajendatud Belgia kirjaniku Maurice Maeterlinck  tuntud muinasjutust “Sinilind” ja Raimond Valgre romantilisest laulust “Muinasjutt Sinilinnust”. Unistused ja lootused on need, mida iga inimene vajab, et nende poole püüelda ja neid täide viia; - seepärast on ka UNICEF valinud oma traditsioonilise aastapreemia nimetuseks “Sinilind”.

„See ei ole rahaline preemia, vaid eeskätt tunnustus laste heaks tehtu eest. Sinisel sametpõhjal hõbe-valge-sinise tikandiga raamitud pilt on UNICEFi tänu neile inimestele või ettevõtetele, kes on Eesti laste heaks aasta jooksul andnud oma parima; olnud oma tegevusega lastele eeskujuks, aidanud kaasa laste arengule, turvalisusele,  tervisele või teinud laste ja noortega ennetustööd. Sellel aastal esitati meile 49 kandidaati. Nad kõik on aidanud kaasa, et meie lastele oleks olemas lapsepõlv!“ – ütles UNICEFi esindaja Toomas Palu.  Aastapreemia kandidaate võivad esitada maakonnad, linnad, MTÜ-d ja UNICEFi vabatahtlikud.

Aastapreemia saajate hulgas on olnud kultuuri- ja ühiskonnategelasi, sportlasi, korrakaitsjaid, päästeteenistujaid, õpetajaid: nagu Ilon Wikland, Leelo Tungal, Aleksei Turovski, Aarne Saluveer, Ingrid Rüütel, Lydia Rahula, Tiia-Ester Lotme, Olivia Saar, Priit Võigemast, Erika Salumäe, Allar Jõks, Siiri Sisask, aga ka Eesti Kunstimuuseum, Rahvusooper Estonia, Tartu Mänguasjamuuseum, Eesti Post, Elistvere Loomapark, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Tallinna Lastehaigla Toetusfond ja paljud teised.